Vill du bli USA:s 51 stat?

Jag fick ett flygblad i min hand som gällde något som kallas för DCA-avtalet. Defence Cooperation Agreement.

Vad var nu detta undrade jag som trots allt brukar hänga med i politiken. 

Jo det visar sig att genom detta avtal så avsäger sig Sverige ALL bestämmanderätt över 17 platser i vårt land. Där kommer amerikansk lag att gälla. Om någon amerikan som finns på dessa platser går ut ”på stan” super sig full mördar och våldtar så kan inte svenska myndigheter göra något annat än stå och se på. 

De får status som diplomater, utan att vara det. Inom diplomatin finns ett ömsesidigt förhållande. Vår beskickning i USA har amerikanarna inget med att göra. 

Om de inte gillar vårt agerande så kan de förklara personal persona non grata dvs icke önskvärd person och den måste åka hem. Många minns säkert den personbil i Stockholm som hade kört flera km på tvärbanans räls och Sverige kunde inget göra mot personen för han hade diplomatisk immunitet. Med DCA-avtalet gäller inget sådant. 

Här kan de bete sig som de vill och vi kan inte gå in på området och hämta honom för vanlig rättsprövning. Vi kan inte ens förklara honom persona non grata. De är lika oåtkomliga som Trump tycker han är i USA när han säger att han kan gå ut på Manhattan och skjuta någon utan att det händer något. 

Vad mer innehåller DCA? De skall gälla 10 år utan någon uppsägningsrätt. Det är inget försvarsavtal. USA får exklusiv nyttjanderätt till svensk mark för åtgärder som inte behöver överensstämma med våra. De får röra sig (17 utpekade platser) fritt på svenskt territorium med militära vapen och utan rätt för Sverige att ens inspektera vad som pågår. Vi har inte ens krävt att det ska vara kärnvapenfritt!! 

Med DCA-avtalet förlorar Sverige sin suveränitet över stora delar av vårt land något som vi är med och kämpar för att Ukraina skall få ha. 

Jag förstår inte vad regeringen med försvarsminister Pål Jonson i spetsen vill med DCA-avtalet. VI FÅR INGET I GENGÄLD! 

För att riksdagen skall kunna rösta ja krävs 2/3 majoritet dvs 233 riksdagsledamöter. 

Vill du inte att Sverige ska överlåta land och bestämmande till utländsk makt, ring och skriv till din riksdagsledamot och tala om för denne hur du vill att han ska rösta. 

Sören Monvall 

 

Powered by Labrador CMS