LEDARE

Vi är på väg in i en skendemokrati

Noterar att inte en enda minister i den nya regeringen tackat ja till att delta i SVT:s 30 minuter. Klart man inte vill, dagens politiker vill ägna sig åt envägskommunikation via sociala medier.

Inte fan vill man träffa journalister i riktiga medier som kan tänkas ställa oväntade och kanske rentav obehagliga frågor!

Politiker över en viss nivå omger sig dessutom med en pressdetalj vars främsta jobb verkar vara att bygga en mur kring politikern!

När ni läser detta är det dessutom troligt att riksdagen tagit ett beslut som avsevärt försvårar för svenska journalister att granska svenskt internationellt arbete inom olika forum.

Den väntade ändringen av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen syftar till att stärka skyddet för hemliga uppgifter inom internationella samarbeten, som till exempel Nato, EU och FN.

Enligt förslaget blir utlandsspioneri ett tryck- och yttrandefrihetsbrott. Det blir bland annat straffbart att röja uppgifter som är ägnade att medföra allvarligt men för Sveriges förhållande till andra stater.

Det blir också straffbart att lämna uppgifter som kan skada förhållandet. Utlandsspioneri och grov obehörig befattning med hemlig uppgift med grund i utlandsspioneri införs som meddelar- och anskaffarbrott i grundlagarna.

Med andra ord så riskerar svenska journalister i fortsättningen fängelse om man tex granskar EU-organ som finansierar projekt i Sverige.

Och det kan bli utländska befattningshavare i EU som anmäler granskningen som sedan ska utredas av svenska myndigheter!

Det är ett tecken i tiden att våra politiker utan större debatt tycker att det är en bra ide´ att försvåra journalisters möjlighet att arbeta. Att dessutom koppla det till ett möjligt fängelsestraff tyder knappast på att man vill öka transparensen kring svenska överstatliga insatser.

Oviljan att vara tillgänglig för medierna börjar också slå igenom på lokal nivå.

Politiker och tjänstemän gör sig alltmer otillgängliga och vill helst bara besvara frågor via mejl.

Frågan är väl hur bra det är för demokratin med makthavare som bara ställer upp på sina egna villkor och som helst vill driva en envägskommunikation via sociala medier?

Det göder bara politikerförakt och ökar alienationen!

Vill bara påminna om att ni prenumeranter ska skaffa inloggning till E-tidning och hemsida, annars missar ni hälften av veckans nyheter!

Powered by Labrador CMS