Hur behåller vi våra medarbetare i Berg?

Man kan inte köpa trivsel eller lojalitet.

På nästan alla möten vi deltar i, möts vi av ordet "kompetensbrist" och budskapet är att även våra grannkommuner kämpar med samma problem. 

Vad är det som gör att vi tappar utbildade medarbetare så att vi måste sänka exempelvis målet om hur många förskolelärare det ska finnas i en barngrupp? Vilka värden är det som fattas, för lönen skiljer sig inte nämnvärt över kommungränserna? 

Hos oss i Berg kommer nu ett tjänstemannaförslag på att vi ska "attrahera" medarbetarna till att utbilda sig till förskolelärare genom att ge dem ekonomiska morötter. Som förslaget ligger, så skall man nu locka med "stipendium" och en " lojalitetsbonus" efter 3 år som anställd efter avslutade studier. 

Att premiera saker som görs bra är en bra tanke inför framtiden, men här och nu behöver vi i första hand minska personalomsättningen och inte ge bort pengar för att kompensera för att personalen inte trivs med att jobba i kommunorganisationen. 

Vi borde inte behöva locka medarbetarna med ekonomiska incitament även om de är värda mer i lönekuvertet. I stället borde vi fundera på hur vi kan skapa ett riktigt mervärde för personalen. Mervärde som exempelvis gör att dom får större inflytande på sin arbetsplats så deras delaktighet och kompetens värdesätts, för det är ett av de problemområden som vi politiker får till oss. 

Tillit av ledarna skapar en ömsesidig tillit hos medarbetarna och att bli sedd och hörd är ofta en förutsättning för att man ska bli sin arbetsplats lojal. Tillitsbaserad styrning helt enkelt. 

Man kan inte köpa trivsel eller lojalitet. 

Oppositionen i Bergs kommun genom: 

Daniel Danielsson Moderaterna 

Annsi Algotsson Bergspartiet 

Oppositionen i Berg består av (M) (SD) och (BE) 

 

Powered by Labrador CMS