Brister hos Regeringen inom både miljö- och säkerhetspolitiskt agerande

Sverige är ett land som ligger i framkant inom en rad områden vad gäller miljö. Det i sig innebär inget frikort till regeringen eftersom det finns ändå finns allvarliga brister i politiken.

Undertecknad är verksam inom bänkpapper, och låter det därför vara ett exempel på hur regeringen misslyckas med både miljö- och säkerhetspolitiken. Hur konstigt det än låter görs bänkpapper ofta av plast producerat i Kina, i stället för träråvara i Sverige. Det här är ingen unik bransch, varför regeringen har mycket arbete att göra.

Sverige har mycket goda förutsättningar att producera bänkpapper och andra förbrukningsartiklar, samt produkter överlag, i förnyelsebara råvaror från vår skog istället för plast. En regering som tar frågan om utfasning av fossila produkter på allvar, kan knappast få ett gott betyg när man tittar på hur verkligheten ser ut.

Råoljebaserade produkter göder även ofta statskassorna hos skurkstater, diktaturer och länder med mycket annorlunda syn på människovärde. Av det skälet är det allmänt klokt att minska användandet av en sådan råvara, och i synnerhet efter den ryska invasionen av Ukraina när dessutom en säkerhetspolitisk dimension har aktualiserats.

Regeringen har valt att stoppa direkt import av rysk olja från Ryssland, men fortsätter ändå vara beroende av rysk olja indirekt genom ompaketering i bland annat Saudiarabien och Kina. Saudiarabien köper rysk olja till sin elproduktion och inrikesbruk, så de kan exportera mer av sin egen olja, vilket hur man än vrider och vänder på det innebär att vi skapar efterfrågan på rysk olja när vi köper olja från mellanöstern också.

Från Kina köper vi plastprodukter som även dessa produceras med rysk olja som insatsvara, i extra hög grad sedan Kina också ökat sin import av rysk olja sedan vår regering "slutat" köpa rysk olja.

Här har vi alltså en regering som påstår sig vilja ta klimat, miljö och säkerhet på allvar, men ändå inte har vidtagit de åtgärder som skulle krävas för att på allvar sluta efterfråga rysk olja oavsett om den importeras för förbränning eller plastartiklar som bidrar till fortsatt problematik med mikroplaster i vår närmiljö.

Som om det inte vore illa nog har denna politik skapat rekorddyr el och energi i Sverige samt inflation. Ryssland tjänar lika mycket som tidigare på sin energi export, men vi måste betala mellanhänderna för deras insatser. Vår konkurrenskraft i förhållande till Kina försämras därmed, vilket är extra känsligt inom de industriella sektorer som behöver mycket energi i sin verksamhet såsom pappersbruk.

När vi inte tar chansen att ställa om till att använda mer energi och insatsvara från vår skog går vi samtidigt miste om en unik chans att skapa mer sysselsättning och utveckling inom en framtidssektor här i vårt eget land.

Det är dags att sluta hyckla i dessa frågor, och göra allvar i att avveckla beroendet av rysk olja till förmån för en ansvarstagande politik för miljö, säkerhet och sysselsättning.

Simon Alm, VD Pakvis

Powered by Labrador CMS