Hur skapar vi en levande stadskärna?

Den ensidiga styrningen av bilburna kunder till Lillänge har varit och är den viktigaste orsaken till ett försvagat centrum.

Vågorna går höga i debatten om den dåliga Östersundsluften, kraven på borttagande av parkeringsplatser, Östersundslänken, val av sand för halkbekämpning osv. Det finns mycket att säga om detta. Framför allt är det dock bra att de styrande politikernas ursprungliga planer rörande Gustaf III:s torg har stoppats.

Det som gör mig som förespråkare av en levande stadskärna mest bekymrad är att diskussionen helt förbigår de verkliga orsakerna till att Östersunds centrum, till förmån för Lillänge. undan för undan utarmas.

Jag har återkommande ställt frågan, under årens lopp, men får bara undvikande svar- Vad finns det för rättvisa i att bilburna kunder, i Lillänge, kan parkera gratis utanför exempelvis Elgiganten, i Lillänge, medan motsvarande kund hos Clas Olsson, i Mittpunkten, tvingas betala svindyr parkeringsavgift, om det lyckligtvis råkar finnas en tillgänglig parkering.

När jag, för några år sedan, ställde frågan till kommunens trafikingenjör, fick jag svaret att detta är en politisk fråga.

När jag sen ställer samma fråga till politiker blir svaret att detta är de privata näringsidkarna, som bestämmer över. Denna fråga är av central betydelse i kampen för en levande stadskärna. Den ensidiga styrningen av bilburna kunder till Lillänge har varit och är den viktigaste orsaken till ett försvagat centrum.

Gustaf III:s torg en fantastisk skapelse

Busstorget, som det i dagligt tal kallas, har betjänat jämtar och härjedalingar i 100 år. Under flera årtionden, före privatbilismens tillkomst, var bussåkandet det naturliga sättet att ta sig in till centralorten.

På den tiden var torget fyllt med parkerade bussar hela dagarna. I takt med bilens inträde och det ökade kravet på förbättrad kollektivtrafik, byggdes en ny modern väntsal, utformad för att möta nutidens krav. När länsbussarna ankommer till busstorget, stannar dom för att lämna sina passagerare i övre delen av torget.

Några minuter senare dockar dom till sin gate för att ta upp nya resenärer. Personligen utnyttjar jag kollektivtrafiken regelbundet. Min erfarenhet av bussåkandet är mycket god. Gustaf III:s torg erbjuder oss medborgare en mycket viktig tjänst. Ligger centralt i Östersund och utgör ett naturligt nav för såväl den kollektiva länstrafiken som stadstrafiken. Under förutsättning att Kyrkgatan blir kvar som bussgata, kan busstorget fortsätta att ha en god anknytning till stadsbussarna.

Östersund har en bra bas för såväl den kollektiva länstrafiken, som stadstrafiken. Behåll den och utveckla den gärna med hjälp av de goda idéer som presenterades vid Stadsmiljöföreningens välbesökta möte på Östersunds bibliotek!

Kurt Folkesson

Powered by Labrador CMS