Årets sommarplåga är brott mot företag

Tyvärr är för många av Jämtland-Härjedalens småföretagare i stället otrygghet och brott ingredienser i sommarreceptet.

Sommaren är en årstid för avslappning. En tid då vi vill kunna känna oss lugna och trygga i solen. Tyvärr är för många av Jämtland-Härjedalens småföretagare i stället otrygghet och brott ingredienser i sommarreceptet. De återkommande undersökningar som Företagarna gör visar att andelen företagare som blir utsatta för brott ökar, och att färre företagare än någonsin anmäler brotten hopplösheten inför att anmäla gäller särskilt bland företagare verksamma på landsbygden.

Av de företagare som faktiskt anmäler brotten är det endast 5 procent som uppger att polisens arbete ledde till att brottet klarades upp. 83 procent av ärendena lades ner direkt. Signalen till de kriminella aktörerna är tydlig: det är närmast riskfritt att begå vardagsbrott i form av inbrott, stölder och bedrägerier riktade mot företag.

Tilltron till polisens förmåga att skapa trygghet är lägre än någonsin. Var femte brottsutsatt småföretagare har övervägt att flytta eller lägga ner sitt företag på grund av kriminaliteten. Trots det saknar regeringen en tydlig ambition om att minska brotten mot företag och företagare. Samverkan mellan landets kommuner och näringslivet varierar stort och behovet av en gemensam lägstanivå är tydligt.

Ingen vet hur hög prislappen är för detta. Enligt bedömare bedöms enbart bedrägerierna varje år kosta Sveriges skattebetalare 265 miljarder kronor. Det är tre och en halv gånger så mycket än vad som årligen läggs på försvaret och samhällets krisberedskap. Eller fem gånger mer än vad hela rättsväsendet kostar staten årligen.

Utöver direkta kostnader tillkommer för företagen kostnader för privata säkerhetslösningar i form av skyddsglas, kameror, larm och väktare. 8 av 10 företagare uppger att kostnaden för brottsförebyggande åtgärder har ökat. För 42 procent av företagen har utsattheten för brott lett till att planerade investeringar och anställningar har skjutits upp eller uteblivit.

När företag läggs ner eller flyttar på grund av kriminaliteten skapas en nedåtgående spiral för hela samhället när arbetstillfällen försvinner följt av minskad samhällsservice och färre inbetalade skattekronor.

Lag och ordning är numera en av de viktigaste frågorna för Sveriges företagare. Den grova gängkriminaliteten måste bekämpas med kraft - men det räcker inte. För att brottsutsatta företagare ska få tillbaka förtroendet för Sverige som rättsstat och själva börja anmäla brotten till polisen igen, krävs också en nolltolerans mot all form av vardagsbrottslighet.

Joakim Sjöstedt, regionchef Företagarna Jämtland-Härjedalen

Pontus Lindström, expert brott mot företag på Företagarna

Powered by Labrador CMS