Vindkraft – nej tack

Våra tankar grumlades när vi plötsligt fick reda på Vattenfalls planer.  Naturligtvis nöjer sig inte 5 miljarders-projektet med Nordbyn-Vallsta.

Vi ser hur dessa storskaliga industriprojekt växer och lindas som ett grenverk runt kommungränserna i Sverige, långt från centralorterna.

Skillnaden mot de beskedliga verken på berget Råshön i Offerdal är radikal och inte ens jämförbar. De ca 250 m höga verken blir helt dominerande inslag i landskapet.

Suljätten i Åre kommun får snart konkurrens om vem som är högst i terrängen.

Men det hade ju förstås inte de lokala förespråkarna en aning om...

Att etablera vindkraft på landsbygden för att det drabbar en liten klick bofasta, verkar vara en del i strategin. 

Men det kanske är just vi på landsbygden som störs mest? 

Vi som valt att leva och flyttat hit till Jämtland/Härjedalen.

Det är här som vindindustrin vill etablera sig i redan stressade landskap bland kvävda forsar och stängda dammluckor.

Vi känner till projektörerna med sina skruvade mustascher. De som lovat guld och gröna skogar i fjällbygden förut.

I det vilda äter störst först. De större markägarna hugger tag i stycket och sedan får de mindre det som blir över. 

Projektörerna har försökt förut norr om Landösjön men genomskådats av lokalbefolkningen.

Den storskaliga vindindustrin kommer nämligen inte hit för att hjälpa Jämtland/Härjedalen.

Precis som vindindustrin påverkar landskapet, förvränger den även politiken.

Socialdemokraterna krokar arm med kapitalet och Miljöpartiet de gröna förespråkar konsumtion och glömmer bort den biologiska mångfalden.

I Krokom kommuns föråldrade vindbruksplan, ser vi att projektörerna jobbar utanför de vitmarkerade områdena. Det visar att förespråkarna inte tar hänsyn till vare sig befolkningen eller kommunens plan. Varför skulle de då bry sig om det upprättas en ny och varför ska ortsbefolkningen och inflyttningen få fortsätta leva med ängslan och oro?

Framtiden får visa hur passiviteten i vindkraftsfrågan slår för både S och C i Krokom.

En inställning som bäddar för missnöjepartiets stora glädje i Krokom. Som tur är, har Krokom en färgglad palett.

Det har nu gått 8 månader utan de förtroendevalda i C och S tagit sitt ansvar. Det tär på befolkningen. Många mår dåligt. Vi har redan nyss haft en tärande konflikt i Långforsen. Vi vill inte ha en ny.

De boende är inte några utomstående – utan hör ihop med kommunen. Det gäller fortsatt.

Kommunen påverkas i alltför negativ inriktning vad avser attraktivitet i ett område med ökad inflyttning. 

Inflyttningen ska fortsätta till landsbygden, inte upphöra!

Jämtland/Härjedalen, fossilfritt sedan generationer.

Utan Vattenfall.

Naturvännen

Powered by Labrador CMS