Vi vill ha en dialog om Fjällglimten och våra äldres boenden

På mötet om Fjällglimten, i Ovikens församlingshem i torsdags, sa kommunstyrelsens ordförande Kärngard något väldigt bra.

”Vi måste bli bättre på att ha alternativ användning av våra lokaler och kunna vara flexibla”.

Ordförande i vård och socialnämnden, Karin Sundin, sa att tyvärr kan vi inte ha så mycket lediga platser på särskilt boende (SÄBO) att det alltid blir möjligt att erbjuda en plats i hemorten.

Avdelningschefen för äldreomsorgen, Ingrid Larsson, nämnde att det var en del att tänka på med rockaden mellan Myltblomman och Bergsgården där SÄBO och korttidsboende är tänkt att byta plats.

Men, skulle man inte kunna baka en lösning utav dessa ingredienser? En lösning som också sparar en del av kommunens skattepengar?

Vi engagerade tror och hoppas att det kan vara så.

Här kommer en variant på Therese goda idé in.

Om man fördelar en del av korttidsplatserna till fler särskilda boenden och använder dem som flexibla resurser för utjämning av beläggning, löses problem och pengar sparas.

Om ett boende är fullbelagt, vad gäller SÄBO-platser, och någon önskar ett beslut till detta SÄBO, ja då kan man hantera en tom korttidsplats flexibelt där möblerna magasineras. Lägenheten blir en SÄBO-plats med några veckors varsel.

Senare kan en ledig SÄBO-plats möbleras upp till korttidsboende igen.

Att flytta delar av korttidsplatserna från Bergsgården till särskilda boenden gör det, dessutom, mycket enklare att förbereda för och flytta personer från Myltblomman till Bergsgården.

En mjuk övergång, med värdighet.

Vid tillfällen då man har korttidsplatser lediga, blir effekten även att personalen på det särskilda boendet får lite avlastning i form av ytterligare kollegor och kompetens.

Hur korttidsplatser behöver nyttjas går från att vara ett litet problem till en fördel.

Då det är brist på kontorslokaler i Svenstavik kan kanske en del av kontorslokalerna på Myltblomman och Bergsgården behållas. Ytterligare pengar sparas.

Mest pengar sparar man på att inte behöva bygga om Fjällglimten till seniorboende för ett antal miljoner. Man slipper ta upp hål i fasaden för nya ytterdörrar till lägenheter. För tanken är väl inte att man som seniorboende skall behöva passera genom gemensamhetsutrymmen för att ta sig till sin lägenhet?

Den i sig goda idén om seniorboende i Oviken tror vi går att lösa på andra sätt. Kanske med hjälp av goda och starka krafter inom det lokala näringslivet i Oviken. Förutom ekonomiska fördelar ger lokala korttidsboendet brukare och anhöriga möjlighet till ett mer bibehållet socialt sammanhang i hembygden. Fjällglimten som SÄBO passar också utmärkt för kommunens parbogaranti då lägenheterna är lite större.

Som alltid finns det problem att lösa när man förändrar tankar, men duktiga tjänstemän löser nog detta.

Ibland tar det självklara lite tid. Diskussioner och eftertanke behövs för att pusselbitarna ska falla på plats.

Den här processen har nog givit både kommunen och oss ett helikopterperspektiv, behövligt i en fråga så viktig för hela kommunen. Vi är villiga att diskutera fortsättning omgående. I annat fall ser vi fram emot att frågeställningen tas upp på dialogmötet 7/2.

Ingemo Månsson - Ingenjör och fil mag.

Lars B Johansson – IT-konsult,

Elsa Josefsson - fd distriktssköterska,

Karin Jirden - fd sjukhuskurator och Bergsbo,

Leif Persson - PRO Jämtlands län,

Olle Oscarson - Oscarson Invest,

Ove Olsson – Entreprenör,

Per-Åke Asplund – Företagare,

Sylve Dahlroth - fd lärare

Powered by Labrador CMS