Vi bygger tankstationer för vätgas i Jämtland och Härjedalen!

Vi arbetar sedan början av året med ett stort vätgasprojekt i länet. Vi vill bygga tankstationer med tillhörande produktionsanläggningar för vätgas i samtliga kommuner i Jämtland och Härjedalen. Det rör sig om en total investering på 200 miljoner kronor.

OKQ8 är vår partner i projektet. Finansieringen av projektet sker genom bidrag på 70 procent från Klimatklivet och övriga 30 procent från OKQ8. Vårt företag- Hydrogen JH AB, är huvudman för projektet. Vätgasen tillverkas med el från vattenkraften.

Det är vår målsättning att etablera en komplett anläggning med tankstation inkl. produktionsanläggning för vätgas i var och en av våra åtta kommuner. Finansieringen av projektet sker, således helt med externa medel, dvs region och kommuner deltar inte med några som helst ekonomiska åtaganden i vårt projekt.

Vi tror på den gröna vätgasen som ett viktigt framtida fordonsbränsle i Sverige och världen. När vi bygger stationer för vätgastankning, är det en förutsättning att det skapas en marknad av bränslecellsfordon, som kommer att tanka vätgas.

Naturvårdsverket, som är beslutande myndighet för Klimatklivet, säger: ”Vi kräver inga färdiga avtal men däremot någon form av intresseförklaring eller annat underlag från tilltänkta intressenter”.

OKQ8 säger:” Vi förstår att ingen köper ett fordon som inte går att få drivmedel till lokalt och vi är beredda att investera och bygga stationer utan att efterfrågan finns idag, men vi behöver vara förvissade om att det kommer om vi gör vätgas tillgänglig”.

Vår ansökan till Klimatklivet lämnades in den 9 september 2021. Vi har under hösten arbetat med att göra ansökan så fullständig som möjligt. Läget i dag är mycket bra. Vi har ett brett och starkt stöd från både region, kommuner och det privata näringslivet- i synnerhet kollektivtrafiken och åkerierna i länet.

När vi, vid årsskiftet, lägger sista handen vid vår ansökan, har vi stöd från så gott som samtliga kommuner. Tyvärr har Östersunds kommun gett ett slutligt besked att kommunen inte stöder projektet. Eftersom vi utlovats stöd från Region JH, utgår vi från att en anläggning kommer att etableras även i Östersund.

Under förutsättning att finansieringen blir klar i början av 2022, räknar vi med att samtliga anläggningar skall finnas på plats under första halvåret 2023. I enlighet med ett avtal med OKQ8, kommer samtliga anläggningar, så snart de besiktats och godkänts att överlåtas till OKQ8. Driften av tankstationerna kommer då att bli en naturlig del i deras drivmedelsverksamhet.

Vi ser med stor spänning fram mot Naturvårdsverkets beslut rörande vår ansökan, i januari. Eftersom vi tror så starkt på vätgasen som framtidens energislag, är det vår förhoppning att såväl regionen, kommunerna, som åkeriföretagen och övriga näringslivet skall komma att, så snart möjlighet finns, förse sina fordonsflottor med bränslecellsfordon.

Vi hoppas förstås även att det skall uppstå intresse bland jämtar och Härjedalingar i allmänhet att skaffa sig en bränslecellsbil. Låt oss tillsammans sätta Jämtland och Härjedalen på framtidens energikarta!

Om vårt projekt lyckas, kommer vi att vara pionjärer i marschen mot det fossilfria och förnybara fordonsbränslet.

Hydrogen JH AB
Kurt Folkesson
, Håkan Edlund

Powered by Labrador CMS