Verklighetsfrånvända tjänstemän

Vilka hotar rättssäkerheten i Åre – chefer & politiker eller tjänstemän som inte förstått sitt uppdrag?

Det finns anledning att uppmärksamma och reflektera kring artikeln som publicerades i Östersundsposten den 3:e maj gällande rättssäkerheten i Åre kommun. Vi vill med denna insändare ge vår bild av tjänstemännen i Åre. Av rädsla för att i framtiden få utstå repressalier från tjänstemännen i fråga väljer vi dock att vara anonyma. Vi är inte exploatörer. Inte heller representerar vi stora finansiella institutioner eller företag.

I artikeln från den 3:e maj har alltså 20 tjänstemän intervjuats av reportern. Bland annat citeras en tjänsteman där hen påpekar: 

”Vi ska vara opartiska, följa lagen och ta fram underlag för politikerna att fatta beslut efter, säger en av de intervjuade.” 

För oss som drabbats av dessa tjänstemän ter sig detta uttalande både märkligt och verklighetsfrånvänt. Här är det också på sin plats att påtala ett antal grundläggande fakta: 

1. I Sverige finns inget tjänstemannaansvar. En tjänsteman kan alltså försvåra, förhindra och tolka lagen efter egna verkliga eller inbillade premisser i princip utan risker för sig själv.

2. De tjänstemän som uttalar sig arbetar under LAS (Lagen om anställningsskydd). Inte minst i kommunala sammanhang är detta ett mycket starkt skydd för anställningstryggheten.

3. Det är inget vågat påstående att av de tjänstemän som uttalar sig har ett ytterst fåtal en juridisk utbildning som sträcker sig över fem veckors studier på högskola/universitet. Detta kan vara värt att beakta när tjänstemännen med stor säkerhet uttalar sig gällande rättsläget och de demokratiska principerna i Åre kommun.

4. De lagar som tjänstemännen på Samhällsbyggnadskontoret är satta att arbeta med är till största del tolkningsbara. Det finns med andra ord stort spelrum för den individuella tjänstemannen att tolka prejudicerande domar och lagtexter.

5. De chefer som nu hängs ut av denna grupp tjänstemän har ingen möjlighet att försvara sig. De anklagas för grova fel, men svarar de upp offentligt bryter de mot både respektabelt ledarskap samt ett antal av de arbetsrättsliga lagar de verkar under.

6. Angående objektivitet, vilket tycks vara centralt i tjänstemännens resonemang, kan det nämnas att inom akademin krävs förteckningar och uppgifter som bevisar att författaren till en vetenskaplig artikel inte är jävig. I en tjänstemannaorganisation finns inga sådana krav.

Gällande just jäv blir det däremot fort problematisk för de uppburna tjänstemännen. Det räcker med att bläddra igenom protokollen från Samhällsbyggnadsnämnden i Åre för att omgående ställas inför en statistisk anomali. I ärende efter ärende har tjänstemännen, V och MP samma åsikt. Detta mönster upprepas i protokoll efter protokoll.

Det är uppenbart att tjänstemännen är missnöjda. Men de nöjer sig inte med detta. Från sin självpåtaget upphöjda position anser de att de representerar allmänheten - i artikeln omskrivet som ”allmännyttan”. I sitt förvirrade tillstånd tycks de här helt glömma bort att allmänheten representeras av folkvalda, i enlighet med god svensk demokratisk sed. Det vill säga våra politiker.

Detta försök till att sätta sig över samtliga demokratiska processer bör benämnas för vad det är – tjänstemannastyre. Tjänstemannastyre är en samhällelig ordning där icke folkvalda styr i det fördolda och demokratiska processer mer eller mindre sätts ur spel. 

Henry Bäck, Professor vid Göteborgs Universitet sade redan 2006 följande: "Medborgarna väljer politiker för att de ska fatta beslut. Kan de inte göra det har något gått fel. Då urholkas demokratin."

Republikaner i Jamtland för fortsatt demokrati 

Powered by Labrador CMS