Vem vet mest om offentlig upphandling?

Saker vi inte redan vet kan ofta kategoriseras som trivia. Frågor och svar, eller svar och frågor som i tv-programmet Jeopardy.

- Praia do Cassino.

- Vad är världens längsta strand?

- Rätt!

Andra saker är för viktiga för att reduceras till roligt vetande. Som att småföretagens deltagande i offentlig upphandling är avgörande för vårt lands ekonomiska tillväxt och inte minst sysselsättningen.

Vi vill därför uppmana alla som har en roll som offentliga beställare att göra allt de kan för att underlätta småföretags medverkan i upphandlingar. Småföretag står inför olika utmaningar som kan påverka deras verksamhet och tillväxt, inte minst kopplat till offentliga kontrakt. Samtidigt ska den offentliga affären bidra till högre grad av hållbarhet vilket resulterar i att allt fler krav ställs i offentliga upphandlingar:

1. Komplexa krav: Offentliga upphandlingar kan innehålla nivåer av krav på hållbarhet och miljöprestanda. För småföretag kan det vara svårt att förstå och uppfylla dessa krav, särskilt om resurser och kunskap saknas om saker som hållbarhetsstandarder och certifieringar.

2. Hållbarhetskostnader: Att implementera hållbarhetsåtgärder kan vara kostsamt för småföretag. Investeringar i energieffektiva system eller hållbara material kan kräva betydande kapital.

3. Tillgång till information: Småföretag kan ha svårt att få tillgång till rätt information om hållbarhetskravens räckvidd i offentlig upphandling. Det är utmanande att hitta och förstå och tolka de dokument och riktlinjer som styr upphandlingsprocessen.

Näringslivet består i slutändan av människor med familjer och hopp om framtiden, och en vilja att bidra till en mer hållbar utveckling. Men hur skapar vi ett system där fler småföretag kan bidra till en hållbar omställning samtidigt som möjligheten att delta i offentlig upphandling inte begränsas?

Utgångspunkten är själva kontraktsföremålet, det som ska köpas in. Här kan mer kreativa offentliga beställare bidra till att underlätta för småföretag att delta. Småföretag kan bidra med nya idéer, tekniker och lösningar som kan förbättra den offentliga sektorns verksamhet.

Lokala småföretag har ofta större förståelse för de specifika behov och förutsättningar som finns lokalt Detta kan bli en win-win som resulterar i bättre och mer hållbara offentliga affärer samtidigt som småföretag får fler möjligheter att tilldelas offentliga kontrakt. Lagt kort ligger, och 10 000 kronors-frågan är: Vilken svensk postkod blir bäst på upphandling från småföretagare i höst?

Joakim Sjöstedt, regionchef Företagarna Jämtland-Härjedalen

Magnus Johansson, expert offentlig upphandling och konkurrens, Företagarna

Powered by Labrador CMS