Värna vårt lokala kulturarv

Så vill Moderaterna satsa på kulturen i den regionala kulturplanen. 

Region Jämtland Härjedalen har tillsammans med länets aktörer reviderat den Regionala Kulturplanen som ska styra vilka satsningar som ska göras de kommande åren. Kulturen är viktig ur många perspektiv, både för unga, gamla, för kulturutövare, kulturkonsumenter och för kulturen i sig. 

Ett rikt kulturliv stimulerar oss, får oss att må bättre och skapar innovativa miljöer för både företagsutveckling och nya spännande idéer. 

Den samiska kulturen är viktig, både språket, hantverket och de historiska sammanhangen. Lika viktig är det jämtländska och härjedalska kulturarvet. De lokala dialekterna, det traditionella hantverket och fäbodbruket med berättarkultur och förädling av fäbodens produkter behöver värnas, uppmuntras och spridas. 

Moderaterna i länet har därför lyft in dessa viktiga perspektiv i kommande plan för att stärka det lokala kulturarvet som är så viktigt för vår bakgrund, historik och identitet, likväl som att ta tillvara den kunskap som generationer före oss arbetat fram för ett hållbart leverne. 

Vi har fortfarande många kulturbärare som kan sprida den lokala kunskapen som förhoppningsvis får bättre förutsättningar att leva vidare. Vi ska vara stolta över vårt ursprung och den unika kunskap som kan användas för ett hållbart samhälle. 

 

Powered by Labrador CMS