Varför säkrar inte Krokoms kommun den farliga trafiksituationen?

I maj förra året lämnades det in ett medborgarförslag gällande trafiksituationen på torget i Krokom. Förslaget
lyfte trafikfaran utifrån att genomfart på torget i Krokom är tillåten för lastbilar som lossar varor till såväl ICA som Systembolaget.

Trafiken utgör en stor fara för barn och vuxna som rör sig på torget. Även annan persontrafik använder torget som genomfart. Bygg- och miljönämnden behandlade medborgarförslaget i november 2021. De föreslog följande åtgärder för att förbättra trafiksituation i centrala Krokom:

  1. Sätt upp en bom eller dylikt som öppnas i exempelvis två minuter och som gör att enbart vissa kan passera, till exempel varutransporter.

  1. sätt upp en skylt som indikerar att genomfart är förbjuden för de som inte har tillstånd samt en enkelriktad skylt.

  1. Prata med ICA-handlaren och föreslå ändring av plats för leveransmottagning.

Efter att bygg- och miljönämnden fattade detta beslut för snart ett år sedan har absolut ingenting hänt! Den farliga trafiksituationen pågår fortfarande varje dag. Det är inte säkert för kommunens invånare att vistas i detta område.

Att politiska beslut inte fullföljs är bekymmersamt. Att de styrande politikerna (C, M, Kd, Mp) inte lagt in detta i budgeten, så att tjänstemännen kunnat verkställa det tagna beslutet, är riktigt illa. Det är dags att kommunen avsätter pengar och åtgärdar detta. Situationen vid torget i Krokom måste snabbt säkras innan någon allvarlig olycka inträffar!

Marie Svensson, gruppledare och förstanamn på Vänsterpartiets lista i Krokom

Powered by Labrador CMS