Vänsterpartiet missnöjt med Regionens styrning

Majoriteten som styr har så fint lovat att regionen skulle bli en bättre arbetsgivare. I stället har man försämrat sjukhuspersonalens arbetsvillkor med nya arbetstidsavtal och lägre bemanning.

Man har gjort sig av med kompetenta chefer, antingen genom att driva bort dem genom att göra deras arbete omöjligt eller med regelrätta avsked för bagateller. Man har också lovat extraersättning för personal som hoppat in när det fattats folk, extraersättning som ända tills nu var oklart om den ens skulle betalas ut.

Det går inte att göra som den blågröna majoriteten gjort. Att skylla ifrån sig på tjänstemännen när det från början var dom själva som bestämde vad tjänstemännen ska göra, är fel. Klandras den som klandras bör – klandra den blågröna majoriteten.

Det blir alltmer tydligt att den blågröna majoriteten inte är kompetent att styra. Så många felbeslut på en så kort period kan inte betyda något annat. För den som står på utsidan är det nog obegripligt det som pågår i region Jämtland Härjedalen just nu. Faktum är att det i mångt och mycket är obegripligt även för oss på ”insidan”.

Den blågröna majoriteten skryter gärna om att regionen går med miljonöverskott. Det de inte säger är att överskottet beror på tre saker: höjd skatt, statsbidrag på grund av coronapandemin och ett förändrat skatteutjämningssystem.  Vårdskulden bara växer och därför går det inte att prata om att regionen gör ett gott resultat för året.

Alla skulder behöver betalas igen så även den till regionens personal. Vi har ingen tid att förlora om vi ska kunna återuppbygga personalens förtroendekapital. Det kommer inte att ske på en mandatperiod, såren är alldeles för djupa. Att en förändring måste ske borde stå klart för alla som läst en lokaltidning senaste året. Regionen måste bli en god och attraktiv arbetsgivare för utan personal går det inte att bedriva någon verksamhet.

2022 är det val. Förhoppningsvis blir det då en förändring i vilka som styr. Då kan vi påbörja det långa och mödosamma arbetet att återställa det den blågröna majoriteten raserat.

Vänsterpartiets regiongrupp genom Elin Hoffner

Powered by Labrador CMS