LEDARE

Lotte Mjöberg är tf chefredaktör.
Lotte Mjöberg är tf chefredaktör.

Vad är pk för dig?

Denna höst har jag sett så många exempel på hur människor uttrycker sina personliga tankar och utan att reflektera utgår från att dessa är de rätta för hela världen.

Som inhoppande chefredaktör under Ralphs ledigheter, har jag nöjet att också skriva ledare. Riksteatern i Krokoms kommun och Krokoms bibliotek bjuder den 4 mars in till sagostunden ”Bland drakar och dragqueens”.

Som de själva beskriver den: ”en färgsprakande sagostund där dragshowens spektakulära kostymer, glitter och glamour används som pedagogiska verktyg.”

Det kan bli en föreställning som i bästa fall vidgar barns normkritiska perspektiv – för som leg. lärare vet jag barn både gillar och behöver utmanas i sitt tänkande. Och litteraciteten är alltid viktig att utveckla. Det återstår att se hur denna sagostund tas emot av barn och vuxna, det ska bli intressant. Den kan även skapa en mängd olika åsikter från olika medborgare, även i det offentliga rummet.

Modigt är det av Riksteatern i Krokoms kommun samt Krokoms bibliotek i alla fall. Denna höst har jag sett så många exempel på hur människor uttrycker sina personliga tankar och utan att reflektera utgår från att dessa är de rätta för hela världen. Det är endast min moral, mina etiska hållpunkter, som är rätt för alla andra. Och mycket som man inte gillar kan snabbt dissas med att det är ”pk”.

Är dragshow & sagostunder pk i dina ögon? Det beror på vilken konnotation du lägger i det. Pk är en förkortning för ”politiskt korrekt” och är något jag hör allt oftare. Men denna idag så nedsättande och förlöjligande term pk, har egentligen sitt ursprung i de viktiga diskrimineringsgrunderna.

Alltså strävan att undvika sådant som negativt kan särskilja människor utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder. De sju grunderna enligt diskrimineringslagen, 2008:567, som idag är viktigare än någonsin.

Låt oss återta uttrycket pk och göra det till något positivt, för vi behöver alla stå upp mot diskriminering! Lite ödmjukhet och förmåga att sätta sig in i andra människors perspektiv, är min önskan inför det nya året.

Lotte Mjöberg
tf chefredaktör

Powered by Labrador CMS