V: Kostnadsfri frukost i kommunens skolor

Alla måste ha rätt till frukost.

Alla elever i Sveriges skolor måste kunna få äta sig mätta varje dag vid skollunchen. De måste även ha rätt till frukost. För idag äter många barn och unga äter inte frukost hemma. Det kan bero på att tiden inte räcker till, föräldrar som går till jobbet tidigt, dåliga matvanor med mera. Det finns också barn som möts av ett tomt kylskåp på morgonen. Föräldrarna har helt enkelt inte råd att köpa mat.

Många skolor har under hösten och vintern vittnat om hungrigare elever och större åtgång av skolmat. Den ökande barnfattigdomen är ett faktum i Sverige, liksom de ökande sociala klyftorna. Det finns mycket som kommuner och myndigheter kan göra för att förbättra barn och ungas livsvillkor. Ett är att ge våra barn och unga de bästa förutsättningarna med frukosten, för att orka med undervisningen, lek och aktiviteter i skolan hela dagen. För Vänsterpartiet är detta lika självklart som att de ska få ta del av en pedagogisk verksamhet av god kvalitet.

Enligt skollagen ska skolor kompensera för skillnader mellan elevers olika förutsättningar. Genom att erbjuda kostnadsfri frukost i kommunens skolor, säkerställer vi att alla elever, oavsett ekonomiska förutsättningar, kan tillgodogöra sig utbildningen.

Under senaste kommunfullmäktige lämnade Vänsterpartiet in en motion där vi föreslår kostnadsfri frukost i grundskolan. Nu är det upp till övriga partier att visa på handlingskraft som gör skillnad för de som behöver det mest: barnen. De är vår framtid!

För Vänsterpartiets kommungrupp Krokom

Marie Svensson, gruppledare

Nehro Mostafaee

Mona Puttick

Johanna Svensson Spångberg

Lennart Wadensjö

MonaLisa Norrman

Powered by Labrador CMS