Tre av fyra tycker staten har övergivit landsbygden

Relationen mellan landsbygdsbor och Sveriges beslutsfattare påminner om ett datingprogram strax före finalavsnittet. Fullt av drama och brustna löften. Men trots det: En strimma hopp.

I en ny opinionsundersökning som Indikator Opinion genomfört på uppdrag av organisationen Hela Sverige ska leva mäter vi trycket i Sveriges landsbygder och mindre samhällen. 

Den kan läsas som en smått uppgiven relationsstatus. Men framför allt ska den läsas som en larmrapport. Resultaten sätter också press på regeringen i den påbörjade aktualiseringen av Sveriges nationella landsbygdspolitik.

Inom Hela Sverige ska leva möter vi dagligen frustrationen i Sveriges landsbygder. Ändå överraskar kraften i Landsbygdsbarometerns resultat. Det finns en stark uppfattning om att nationella beslutsfattare inte levererar (92 procent). Att resurserna går till städerna (87 procent) och staten har lämnat scenen (76 procent). 

Mönstret ser likadant ut över hela den politiska skalan och skillnaderna mellan kvinnor och män är små.

Årtionden av centralisering har gjort att landsbygdsbor i Jämtlands län och över hela Sverige sett sina lokalsamhällen tunnas ut. Det offentliga har inte balanserat utvecklingen utan drivit på den, vilket både försvårat livet och bidragit till känslan av att vara nedprioriterad och avpolletterad.

Bäst i klassen är kommunerna – vilket varken överraskar eller imponerar. Är det verkligen godkänt att 63 procent av landsbygdsborna tycker att kommunen inte tar hänsyn till dem? Eller att motsvarande siffra för regionen är 83 procent och för den nationella nivån häpnadsväckande 92 procent?

En utgångspunkt i den nuvarande landsbygdspolitiken är att staten ska bli bättre på att möta behoven i landsbygder. En rimlig prioritering – även om vi sex år efter besluten i riksdagen fortfarande letar efter avtrycken i vardagen. Undersökningen påminner om att landsbygdernas utmaningar inte kan bockas av genom ett enstaka uppdrag till en enstaka myndighet. Mer än hälften svarar att Sjukvård (37 procent) och Skola & barnomsorg (17) är den viktigaste frågan för platsen där de bor.

Så, visst kan staten bättre – men också beslutsfattarna i Jämtlands län. Varför så ofta satsa inifrån och ut? Varför spara utifrån och in?

Trots misstron till beslutsfattare finns fortfarande en vilja att ta ansvar för lokalsamhället bland landsbygdsborna. De vill engagera sig i lokala organisationer och lösa problem själva i stället för att vänta på staten. Statsvetarna kallar det aktivt medborgarskap, och det sägs vara en stor tillgång i tider av kris och snabb omställning. Har vi råd att slarva bort det? 

Inom Hela Sverige är vi otåliga. Politik har kommit och gått, men beslutsfattarnas ointresse för relationen har bestått.

Tre av fyra svarar att de känner framtidstro för platsen de bor på – trots allt som skaver. Kanske kan vi hålla ihop trots allt? Men det kräver bättring. 

Erik A Eriksson, ordförande Hela Sverige ska leva 

Irene Oskarsson, ordförande Hela Sverige ska leva 

Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva 

Om Landsbygdsbarometern

  • Undersökningen genomfördes av Indikator Opinion på uppdrag av Riksorganisationen Hela Sverige ska leva under perioden 5 mars – 1 april 2024. 

  • Undersökningen riktade sig till ett slumpmässigt urval av 5220 landsbygdsbor i åldrarna 18 till 80 år. Totalt samlades 1594 svar in vilket ger en svarsfrekvens på 31 procent. 

  • Landsbygdsbor definieras i undersökningen som personer som bor i ren landsbygd och mindre tätorter utanför storstäder och större städer. 

 

Powered by Labrador CMS