Trafikverkets har nått en bottennivå

Trafikverkets skötsel av sitt uppdrag har nått en bottennivå.

Överallt där Trafikverket har ett ansvar uppstår återkommande brister. Men det värsta av allt är ju myndighetens ovilja att ta till sig information från dem som förstår bättre. 

Det långsiktiga underhållet av våra vägar och järnvägar, är nu så eftersatt att åkerinäringen protesterar och varnar för extra samhällskostnader för att godstransporter inte kan planeras på ett funktionellt sätt. 

Att tåg spårar ur eller att det återkommande blir stopp av andra orsaker längs våra järnvägar, är numera så vanligt, att man knappt reagerar längre. Däremot reagerar många genom att ersätta en tågresa med flyg eller bil för att säkert komma fram i tid. 

Nu senast har Trafikverket totalt misslyckats med sitt uppdrag, när södra Sverige drabbades av ett snöoväder. Trots alla vädervarningar i mycket god tid, stod Trafikverket fullständigt handlingsförlamat och utan initiativkraft, när de första långtradarna började slira i snön. Uppemot 1000 fordon fast i snöyran i mer än ett dygn och ingen förmåga till att snabbt få ut information om stopp i trafiken och förslag på omledning. 

Trafikverket har utvecklats till en enorm byråkratisk koloss, där man verkar förlita sig på att deras informatör, Bengt Olsson skall lösa allt. 

I dagarna går Trafikverket ut med information om att anslagen är så hårt ansträngda, att nu krävs hårda prioriteringar. Har man då någonsin funderat på att skära i den alltmer svällande administrativa personalen, som i allt större utsträckning kommer med skrivbordsförslag, som är så otroligt skilda från allt hur verkligheten ser ut? 

Om man skall prioritera hårt? Skall man då ägna sig åt sådana experiment, som man nu ståndaktigt påstår sig vilja genomdriva längs E14:s bästa och säkraste avsnitt, Bräcke – Ånge? 

När man försvarar denna idé låter det som om 100 miljoner inom Trafikverket är så lite pengar, att det kan man göra lite som man vill med. Kommer någon av dessa skrivbordspersoner upp med en kul idé, så varför inte. 

Alla som känner till verkligheten och uppmanar Trafikverket att satsa dessa 100 miljoner på något som verkligen behövs, viftas arrogant bort. 

Avser verkligen Trafikverket att i denna situation slarva bort dessa 100 miljoner på ett projekt, som enstämmigt av oss med erfarenhet av denna vägsträcka, kommer att innebära sänkt framkomlighet och sänkt trafiksäkerhet? Har inte Trafikverket efter kaoset i Skåne insett de negativa effekter mitträckesvägar har i samband med snöoväder? Skall man då hitta på ett sådant experiment i en region med betydligt oftare återkommande snöoväder, än vad som förekommer i Skåne? 

Har Trafikverket funderat över varför de har fått en JO-anmälan just med anledning av detta tilltänkta projekt? 

För alla oss som bor i denna region och följt detta ärende, så kommer slutsatsen vara, att enda skälet för Trafikverket att fortsätta driva detta projekt är den egna prestigen. 

Om man trots allt skulle ändra sig och kasta det i papperskorgen, där det hör hemma, så skulle Trafikverket i alla fall i någon mån återställa viss respekt för myndigheten. 

Sten Bredberg 

Powered by Labrador CMS