Stor käft liten hjärna påskyndar domedagen

Dinosaurerna hade stor käft och liten hjärna. Käften använde de till att prata om domedagen, hjärnan till att påskynda dess ankomst.

Så småningom lyckades dinosaurerna förstå att de verkligen levde på lånad tid. Med hög sannolikhet skulle de förintas i ett vulkanutbrott. Eller rättare sagt skulle det ske genom oräkneliga små vulkanutbrott som dinosaurerna framkallade alldeles själva. Till och med när en dinosaur skulle ta sig från plats A till B gjorde den vulkaneld, genom att färdas i fossilobil. 

– Om tio år, sa dinosaurerna på Krita-Aktuellt med jämna mellanrum, kommer vi åka i o-fossilobilar. Men eftersom dinosaurerna hade stor käft och liten hjärna gick tio år utan att något hände.

Det fanns både goda och dåliga skäl. Till de dåliga hörde en grym och smutsbrun art, fossilosaurus, som levde av att sälja vulkaneld. För pengarna köpte de lobbyister som spred lögner som var gratis att sprida vidare på sociala medier. De använde också pengarna till sånt som att invadera Ukraina, stycka journalister på ambassader och utrota de allra gulligaste små förhistoriska pälsdjuren genom att dränka dem i träck. 

Med tiden uppkom en mutation, en grön dinosaurieart, somhatadefossilobilar. Här får man inte åka, sa de. Här ska det cyklas och gås. Men fossilobilar var praktiska, och dessutom roliga att åka i, så dinosaurerna for vidare till stora köpcenter i stället. Och de gröna, som hade lika stor käft och liten hjärna som alla andra dinosaurer, gjorde detsamma.

Sedan hände det som få hade väntat sig. Några stora dinosaurer började titta på o-fossil-elbilar. Sådana skulle faktiskt kunna bli både billigare och bättre än fossilobilar, lovade de. En massa små dinosaurer började åka i o-fossil-elbilar och konstaterade att det stämde. 

– Om tio år kommer vi åka i o-fossil-elbilar, sa dinosaurerna på Krita-Aktuellt, och denna gång började det verkligen hända.

Men då blev dinosaurerna tokiga! De klädde sig i gula västar. Plakaten annonserade samhällskollaps. De röstade på den smutsbruna arten som krävde mer vulkaneld. Billigt är bra, gratis är gott och lånat är fått, skanderade de med höga skrik. De som visste minst om o-fossil-elbilar skrek högst. 

Dinosaurerna hade som sagt stor käft och liten hjärna. Käften använde de till att prata om domedagen, hjärnan till att påskynda dess ankomst.

Mattias Warg

Powered by Labrador CMS