Satsa på mer solel – inte kärnkraft

Sol och vind-ur alla synpunkter bättre än ny kärnkraft!

Sveriges landyta är 410 000 kvadratkilometer. Om vi använder några promille av denna yta för etablering av solpanelel, kan vi snabbt åstadkomma betydelsefulla tillskott för att täcka det energibehov vi ser framför oss. Det förutsätter att ivern för ny kärnkraft övergår i en uppslutning kring skapandet av förnybara energislag, där solceller och solpaneler ges ett rättmätigt utrymme. 

Genom utnyttjande av endast några promille av den totala svenska landarealen, kan vi producera en betydande del av det behov av ny el, som klimatomställningen kräver. Eftersom vi vet att solen producerar mest energi under sommarhalvåret, är det viktigt att vätgas och utvecklad batterikapacitet, blir betydelsefulla tekniker för energilagring. 

Målet att fördubbla vår elproduktion, är enligt mina beräkningar fullt möjligt att uppnå långt tidigare än 2045. Ebba Busch och hennes regeringskollegor har detta i sin hand. Ett 50-procentigt investeringsstöd till fastighetsägare och energigemenskaper, som vill satsa på solanläggningar över landet, skulle ge stor total effekt på kort tid. 

Det skulle dessutom stabilisera marknaden för hushållen och göra priset på hushållsel mera jämnt och kontrollerbart. Om regeringen dessutom beslutar subventionera den havsbaserade vindkraften och dess anslutningskostnader samtidigt som kommuner och lokalt berörda får en rimlig ersättning för den landbaserade vindkraften, är jag övertygad om att energibehovet löses både snabbt, billigt, rationellt och säkert.

 När vi i dessa dagar blir påminda om vårt lands utsatthet, relaterat till Rysslands anfallskrig i Ukraina, och en i övrigt orolig värld, blir den svenska energipolitiken också en viktig del av den svenska försvarspolitiken. 

Vi har idag ett antal sårbara anläggningar i vårt land. Ett sådant exempel i vårt eget län är fjärrvärmeverket i Lugnvik, som vid ett fientligt robotanfall skulle, på några minuter, kunna lämna 85-90 procent av hushållen i Östersunds kommun utan värme och ström. 

Vi inser alla, att ett tillgodoseende av el och värme till våra hushåll via egna små anläggningar, utspridda i tusental över landet blir, ur försvarssynpunkt, betydligt mindre sårbara än stora centrala produktionsanläggningar. 

Ebba Busch och alla andra kärnkraftsivrare- Tänk efter en gång till! Tillgång till el och värme är för våra medborgare en oumbärlig del av livet. Det kommer inte att vara mindre viktigt för våra framtida generationer! Om vi vill ta ett grundläggande ansvar för våra barns framtid- då är det inte den riskfyllda och dyra kärnkraften vi skall luta oss mot- då är det den förnybara energin vi måste satsa på! 

 Kurt Folkesson 

Östersund

Powered by Labrador CMS