Rennäringslagen måste skrotas

Det är den som ger upphov till konflikter mellan såväl renskötande samer och övrig befolkning.

I ÖP 4/1 skriver fyra företrädare för SD i ett debattinlägg om samer och rennäring. Texten är svepande och - med en snäll tolkning - pekar den på problem. Inga lösningar på problemen erbjuds. Däremot efterlyser författarna en “öppen debatt”. Låt oss då ha det och föra upp konkreta frågeställningar och förslag på bordet - utan kosmetika och tassande runt känsliga ämnen. 

 Samerna bör så långt det går uppmuntras och ges möjligheter att bedriva barnomsorg och skola på samiska. Om inte samiska reproduceras över generationerna så kommer språket på sikt att dö ut. Det vore i sin tur början till slutet för samisk kultur. Ytterst är det endast engagemang från det samiska folket som kan klara detta, men utbildningsväsendet i offentlig sektor kan och bör stödja efter förmåga. 

Vi är också de första att erkänna att samerna drabbas precis som övrig befolkning i Norrland av en landsbygdsfientlig politik som tillåtits föras i decennier under olika politisk färg. Att tala om samisk etnicitet och kultur – och hur sammanflätade dessa är – uppmuntras av samhället. Det anses oproblematiskt. 

SD skriver: 

 “I Sverige bor tiotusentals samer, en grupp med en rik och diversifierad kultur, språk och traditioner, som dessutom har en odiskutabel status som urfolk enligt internationell rätt.” 

 Den som lyfter fram att även svenskar är en etnisk grupp med en särpräglad kultur får vara beredd på att anklagas för rasism. Att formulera sig som ovan, men om svenskarna, anses för känsligt för SD: 

 “I Sverige bor miljoner svenskar, en grupp med en rik och diversifierad kultur, språk och traditioner, som dessutom har en odiskutabel status som urfolk enligt internationell rätt.” 

 Vi är förvisso inte emot att samerna har fått status som urbefolkning.

 Dessa två folk har genom historien i överlag levt i harmoni med varandra, något som nu äventyras på grund av de privilegier som renägande samer fått på bekostnad av övriga medborgare.

 Rennäringslagen måste skrotas. Det är den som ger upphov till konflikter mellan såväl renskötande samer och övrig befolkning, som inom det samiska folket. En rättvisereform av politiken för Norrlands inland skulle innebära bättre förutsättningar även för övriga ursprungliga fjällnäringar så som jordbruk, skogsbruk, boskapsskötsel, jakt och fiske. 

 Rennäringslagen är det som bär upp den rent juridiska organisationsformen sameby. Ett ekonomiskt kollektiv som det endast går att födas eller väljas in i och där rösträtten för individen utövas viktad mot antalet ägda renar. Av runt 4000 renägare totalt, så är endast ungefär 200 yrkesaktiva. Det är dessa som helt kontrollerar samebyarna. Då medlemskapet ger särrättigheter till jakt och fiske på mark och i vatten som man inte äger, samtidigt som såväl övriga samer som annan ortsbefolkning står utan dessa rättigheter, ger det självklart upphov till en skarp konfliktlinje. 

Därtill är det endast samebymedlemmarna som får bedriva rennäring. Ett skråsystem som bygger på exklusiv rätt beroende på vilka dina föräldrar är, torde vara unikt i den utvecklade världen. 

 Detta system är orättfärdigt och bryter mot det folkliga rättsmedvetandet.

Gustav Kasselstrand 

Partiledare, Alternativ för Sverige (AFS) 

Sven Valerio Kretsansvarig AFS Västernorrland 

Arne Johansson Kretsansvarig AFS Jämtland 

 

Powered by Labrador CMS