Rädda björkallén!

Behåll hållplatserna vid Busstorget och rädda björkallén efter Kyrkgatan

Östersunds kommun överklagar länsstyrelsens beslut att inte ge dispens för att avverka björkarna efter Kyrkgatan i kvarteret söder om Busstorget. Enligt kommunen behövs dispensen och avverkningen för att kommunen vill flytta stadsbussarnas hållplatser från Kyrkgatan vid Busstorget ett kvarter söderut till Kyrkgatan mellan Thoméegränd och Tullgatan. 

Förslaget att flytta hållplatserna är obegripligt och innebär flera försämringar. 

  • Hållplatserna för stadstrafiken får ett sämre läge i centrum med längre avstånd till centrums handel och service. 65 % av de som stiger på bussarna efter den sk Östersundslänken nyttjar idag hållplatserna vid Busstorget. 

  • Övergången från landsbygds/regiontrafiken till stadstrafiken försämras kraftigt. Övergången kan nu göras med korta avstånd och delvis inomhus vid Busstorget. Genom flyttningen av stadsbussarnas hållplatser måste resenärerna gå längre mellan hållplatserna, väntsal och till butikerna, allt utomhus i ur och skur. 

  • Två av trädraderna på den aktuella delen av Kyrkgatan tas bort liksom samtliga parkeringsplatser och Kyrkgatan stängs av för all biltrafik. 

  • Trafikmiljön för de resande blir sämre och otryggare då de skall samsas med biltrafiken in till fastigheterna väster om Kyrkgatan. 

Östersunds kommun har ambitiösa mål för att minska på biltrafiken och öka andelen som går, cyklar eller åker kollektivt. Fram till 2030 skall andelen som åker med buss öka från nuvarande drygt 8 % till 20 % av alla resor. Flaggskeppet för kommunen att nå detta mål verkar vara Östersundslänken. I kommunens ansökan om statsbidrag beräknas länken höja andelen som åker kollektivt med endast en procentenhet. 

Detta kan anses ligga inom felmarginalen! Östersundslänken är alltså ingen lösning på Östersunds trafikproblem. Det är uppenbart att den nuvarande utformningen av länken medför flera försämringar för resenärerna. Försämringar som gör att bilen förblir ett bättre alternativ. 

Stadsmiljöföreningen föreslår att kommunen tänker om. Utveckla Busstorget mot Kyrkgatan till en attraktiv knutpunkt i centrum för alla som åker buss till och från Östersund. Busstorget har varit platsen där landsbygd och stad har mötts i hundra år. Det kan och bör den fortsätta att vara, landsbygden är viktig för Östersund. Vid Busstorget på Kyrkgatan kan byggas väl skyddade hållplatser för all busstrafik med bra förutsättningar för funktionshindrade. 

Stadsmiljöföreningen Östersund 

Powered by Labrador CMS