Östersund som plats för regional NATO-stab?

När nu äntligen Sverige verkar bli en del av NATO, kommer funderingar på hur den militära ledningen av det sammankopplade Norden skall ske.

I nuläget står inte Norge och Finland under samma NATO-befäl (stab).

När nu Sverige blir medlem, så säger mitt militära öga att försvaret av Finland och Baltikum hänger genuint samman med Sverige och Norge, kanske även Danmark.

Alltså bör den militära ledningen av dessa NATO-länder ske från en och samma stab och naturligen med geografisk placering i Sverige.

Just för att Tröndelag är en så viktig plats för införsel av förstärkningar vore den geografiska placeringen av denna stab av detta skäl lämplig i Jämtland.

Ett beslut i denna riktning bör också gå hand i hand med att Fältjägarkåren snarast möjligt uppgraderas till regemente och brigad inklusive artilleriutbildning.

Sten Bredberg
Tidigare chef A4

Powered by Labrador CMS