Öppet brev till politiker i Berg

Som ledamöter i styrelsen för PRO Myssjö/Oviken blir vi bestörta över det som beskrivs om Fjällglimten.

Det är en mängd frågor som inte besvarats av de som fattat beslut om nedläggning av boendet. En del frågor är besvarade men med motstridiga svar. Vad är sant och vad är felaktigt?

Det sägs att kommunen har god ekonomi ändå svarar man att det särskilda boendet ska läggas ned för att istället bli ett boende för äldre. Allt för att spara pengar. Redovisning av besparingen har inte gjorts offentligt. Vem ska betala gemensamhetsutrymmet på boendet? Den som hyr en lägenhet eller kommunen?

De pensionärer som kommer att hyra en lägenhet, får de bo kvar även om deras vårdbehov ökar, till ett behov av ett särskilt boende?

Det verkar som att beslutet om nedläggning gått snabbt. Eller är det ett led att vilja centralisera all offentlig verksamhet till Svenstavik oavsett besparing eller inte? I sådant fall bör alla boende i kommunen uppmärksammas på att verksamhet kan komma att läggas ned på olika orter för att flyttas till en eller flera centrala orter.

Kommunen har ett pensionärs- och tillgänglighetsråd, KPTR, ett forum för bland andra PRO att bli informerade om kommande förslag till förändringar. När det gäller Fjällglimten togs inte förändringen upp på något sådant möte, innan nedläggningen beslutades. Vi äldre invånare valde man att inte diskutera med. Hur tänker kommunens företrädare återupprätta förtroendet så att pensionärer med flera kan känna det meningsfullt att delta i KPTR? Att tiga ihjäl frågan om Fjällglimten är inte en framkomlig väg. Det är av stor vikt att det finns ett förtroende mellan invånare och beslutande i en kommun.

Den 24 maj kommer PRO Myssjö/Oviken samla sina medlemmar till vårmöte kl 12 på Orrgården. Politiker/tjänstemän från kommunen som kan svara på våra frågor är mycket välkomna till mötet.

Styrelsen för PRO Myssjö-Oviken/

Maria Hansson

ordförande

Powered by Labrador CMS