När snålheten bedrar visheten

Peruk är inte fåfänga.

På Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträden den 13 december tog de styrande partierna S, V och KD ett beslut som kommer att påverka en redan utsatt grupp.

 Att ofrivilligt bli skallig, exempelvis på grund av cancerbehandling, kan för många vara ett trauma och påverkar det vardagliga livet och den psykiska hälsan negativt. En liten ljusglimt är det bidrag om 6 000 kr per år som Region Jämtland Härjedalen lämnar för den som är i behov av hårersättning såsom peruk, toupé, lösögonfransar eller pigmentering. Nu vill styret i Region Jämtland Härjedalen skära ner på det redan låga bidraget för peruker för att, i runda slängar, spara upp till 60 000 kr per år. 

 Dagens bidrag räcker till en peruk som inte kan friseras och har en hållbarhet på ca sex månader. Utöver bidraget får patienten själv bekosta dyra specialprodukter för rengöring av peruken samt resor för utprovning, perukstock, klippning och eventuella reparationer. När man till detta lägger patientavgifter och utgifter för exempelvis mediciner samt inkomstbortfall på grund av sjukskrivning, så förstår de flesta att det är främst kvinnor med låg inkomst som kommer att behöva välja bort peruk då det helt enkelt blir för dyrt. 

 Förslaget att minska bidraget för peruk signalerar att man inte förstår vikten av att ha tillgång till detta hjälpmedel under en svår period i ens liv. Kanske tror man till och med att det är fåfänga som gör att en cancerpatient väljer att bära peruk och att det går lika bra med mössa? 

 Idag kan man få max 18 000 kr i bidrag fördelat med 6 000 kr per år under tre år. Moderatkvinnorna i Jämtlands län vill se en ökning av bidraget samt en mer flexibel lösning där patienten själv får fördela hela summa efter eget huvud under denna treårsperiod.

 Moderaterna kommer göra allt för att stoppa detta vansinne på regionfullmäktige i februari 2024.  

Maud Herkules, ordförande Moderatkvinnorna i Jämtlands län 

Therese Dahlgren Ekroth, vice ordförande Moderatkvinnorna Jämtlands län 

Powered by Labrador CMS