Minskade medel till folkbildningen hotar samhällsbygget

I ett demokratiskt Sverige är folkbildningen en garant för att demokratiska värden upprätthålls och förmedlas vidare till kommande generationer.

Civilsamhällets organisationer har tillsammans ett ansvar för att så sker. I varje landsända, stad som landsbygd, är det ytterst viktigt att detta samhällsbyggande fortlöper. Det är därför nedslående att ta del av regeringens budgetförslag där anslagen till folkbildningen minskar med 250 miljoner nästa år, 350 miljoner året därpå och därefter 500 miljoner. 

När studieförbunden, folkhögskolorna och övrig folkbildning behövs som bäst väljer regeringen att gå åt motsatt håll. 

Det finns en betydande risk att vårt folkstyre förändras till ett mer auktoritärt system som inkräktar på den enskildes möjligheter till val av kultur och bildning. Det är dessutom på landsbygden som detta kommer att göra störst skada. 

Där är det många gånger studieförbunden som är den lokala motorn för ett engagerat bildnings- och kulturliv. Kulturlivet ska vara en oberoende kraft fri från påverkan av politiska beslut. 

Att strypa medelstilldelningen är att minska möjligheten till detta. Sveriges hembygdsrörelse är en av våra största folkrörelser. Med över 2000 föreningar och 400 000 medlemmar finns vi över hela landet, från högt upp i norr till långt ner i söder. 

Vår vision är en levande hembygd öppen för alla. Över tid har vi etablerat ett omfattande samarbete med folkbildningen. Vi ser med djup oro på den nuvarande utvecklingen, där konsekvenserna kan bli irreparabla och beklagar alla de som nu inte får del av integration, demokratisk bildning eller möten för ökad förståelse bland människor i hela vårt samhälle. 

Sveriges hembygdsförbund 

 

Powered by Labrador CMS