LEDARE

Majoritet i riksdagen vill upphäva förbudet mot uranbrytning

När öppnar gruvan i Oviken?

Vi har en regering som vill satsa på kärnkraft för vår framtida elförsörjning.

Närmare bestämt små modulära kärnreaktorer, SMR.

Den främsta skillnaden mellan SMR:er och konventionella reaktorer är just storleken. De små reaktorerna är mindre både rent fysiskt och effektmässigt. Där konventionella reaktorer producerar 1 000 till 1 500 megawatt, MW, per enhet producerar en SMR i storleksordningen 50 till 300 MW.

Det låter väl bra?

Problemet är bara att dessa reaktorer fortfarande är på ritbordet.

Vi kan räkna med att det dröjer 20-30 år innan vi har fungerande reaktorer på plats.

Och vårt elbehov i den gröna omställningen är nu och i morgon och omgående.

Vi kommer till 2035, alltså om tolv år att ha fördubblat vårt energibehov.

Enligt Energimyndigheten förbrukade vi 2021 140 TWh, och 2035 beräknas behovet vara 280 TWh.

Ska vi bygga ut kärnkraften är det naturligtvis så att vi behöver uran.

Idag importerar vi allt uran.

En import som under åren skett från länder som Ryssland, Kazakstan och Uzbekistan.

2018 blev det förbjudet att både utvinna och provborra efter uran i Sverige.

Nu finns det en majoritet i riksdagen för att häva förbudet. Det efter att liberalerna ändrat åsikt i frågan.

Redan i mars ska en motion från moderaterna om ett upphävande av förbudet behandlas i Riksdagen.

Det här öppnar dörrarna på vid gavel för en urangruva i Oviken.

Att man dessutom kan utvinna Vanadium samtidigt blir grädde på moset!

Den uranrikaste alunskiffern i Sverige finns i ett område i Västergötland, Billingen.

Här är uraninnehållet 300g/ton.

Södra Storsjöområdet i vårt län har landets näst högsta nivå, 245g/ton.

Dock beräknar man att fyndigheten i Oviken är större än den i Västergötland.

Nu har den politiska majoriteten i riksdagen visat riktningen och då tvivlar jag på att man låter landets kommuner få stoppa vare sig kärnkraft, uranbrytning eller vindkraft.

Med andra ord är det nog en tidsfråga innan det kommunala vetot är ett minne blott.

Jag förutspår en urangruva i Oviken inom tio år. Här har det ju prospekterats grundligt och ges ett starttillstånd går det fort att köra i gång.

Vi kan räkna med att bli lika överkörda som alltid.

Jag ser hellre vindkraft, inte minst havsbaserad sådan som en lösning av vårt energibehov.

Att bygga en massa små kärnkraftverk ökar risken för olyckor.

Och en liten härdsmälta är knappast mindre farlig än en stor!

Vi har ett krig i Europa där anfallaren Ryssland attackerar energiproduktionen i Ukraina.

Även flera kärnkraftverk har varit i farozonen.

Jag är inte speciellt imponerade av våra rikspolitiker. Det var bättre förr.

Jämför Olov Palme, Gösta Bohman eller Alf Svensson med Ebba Busch, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson.

Vi hade politiker med en idé om att bygga framtiden som kunde tala och engagera väljarna.

I dag styrs vi av ett gäng intellektuella lättviktare där Sveriges framtidsfrågor väger lätt jämfört med utfallet av det senaste inlägget på sociala medier.

Det är trist att vårt land styrs av politiska narcissister.

Om man saknar kunskap om det mesta och har en framtidsbild vars bortre gräns är slutet på denna valperiod blir det naturligtvis så.

Om vi tittar bakåt i vår historia så har vi en ganska bra kunskap om vad som skedde 500 år tillbaka.

Tittar vi ytterligare 500 år tillbaka blir det diffusare.

Ytterligare 500 år tillbaka och vi gissar och pusslar för att få ihop historien om hur samhället fungerade.

Då ska vi här och nu satsa på en energiform som tvingar oss att lagra radioaktivt avfall i 100 000 år!

Snacka om att inte tänka på framtiden!

Jag vill gärna säga ja till allt som utvecklar vårt land och vårt län.

Kärnkraft och urangruvor gör det inte.

Med det sagt vill jag påminna våra prenumeranter att skaffa log in till E-tidningarna och hemsidan.

Annars missar ni stora delar av veckans nyheter och reportage.

Skulle av någon anledning inte papperstidningen komma finns den också att läsa som E-tidning!

Powered by Labrador CMS