Landsbygden måste få rättvisa förutsättningar

C: Vi behöver en decentralistisk politik som ger rättvisa förutsättningar och tar hela landet i bruk.

Var tredje svensk bor i byar och bygder som definieras som landsbygd. I vår kommun, Krokom, bor alla på landsbygden. 

Centerpartiet har i över 110 år kämpat för svensk landsbygd. Vi har kämpat för att människor ska kunna leva och bo i hela landet, med rättvisa förutsättningar. I grund och botten handlar det om att lösa konkreta problem i människors vardag.

Vi ser nu med oro hur nationell politik allt mer fokuserar på städerna och dess förutsättningar. En allt större del av våra gemensamma medel läggs idag på storstadsområdena, på landsbygdens bekostnad.

Att inte arbeta för att hela landet ska kunna utvecklas, att inte ge alla landsdelar förutsättningar för tillväxt är dålig politisk ledning och styrning. 

Socialdemokratisk politik har många gånger gjort oss som bor i norra Sverige besvikna då den lett till centralisering och inte gynnat tillväxt på landsbygden. Tyvärr verkar inte heller dagens högerregering - M, Kd, L - och dess stödparti SD, kunna leverera någon konkret politik som främjar svensk landsbygd.

Vi i Centerpartiet i Krokom tycker att Svensk landsbygd förtjänar bättre och vi är beredda att med kraft kämpa för det. Vi behöver en decentralistisk politik som ger rättvisa förutsättningar och tar hela landet i bruk.

·         Det måste bli enklare och billigare att bygga på landsbygden

·         Det måste bli enklare att driva företag och arbetsgivaravgifterna behöver sänkas

·         Staten måste skjuta till medel så att hushåll och företag på landsbygden får bra bredband och snabbt internet

·         Fastighetsskatten på vindkraft och vattenkraft måste återföras till de kommuner och regioner där värdena produceras. 

·         Företag inom jord- och skogsbruk måste få bättre villkor så de kan fortsätta  producera mat med världens bästa djurskydd och bidra till klimatomställningen

·         Strandskyddet behöver ändras så att det blir enklare att bygga bostäder och utveckla företag i glesbefolkade områden

·         Vården på landsbygden måste förstärkas med digitala besök i primärvården och utökad ambulanssjukvård. 

·         Förskolor och skolor är viktiga och ska finnas nära där människor bor

·         Reseavdrag för egen bil behöver höjas

·         De statliga väganslagen måste fördelas utifrån antal mil och inte utifrån länen befolkningstal. Bidrag till enskilda vägar måste öka.

·         Kommuner med gles befolkning och stora avstånd ska inte tvingas ta ut högre kommunalskatt än små, tätbebyggda kommuner. Skatteutjämningssystemet måste därför ses över och reformeras.

Ingrid Zackrisson, Kretsordförande (C), Krokoms kommun  

Karin Jonsson, Oppositionsråd (C), Krokoms kommun

Powered by Labrador CMS