Kommunen famlar i mörkret!

Nu måste kommunen sluta gissa, och i stället lyssna på expertis, när det gäller åtgärder mot den tidvis dåliga luftkvalitén.

Just att den endast vid vissa tider på året är dålig, innebär ju att man också skall dra slutsatser av detta. Sluta därför att diskutera antalet p-platser i centrum, som inte i något avseende kan påverka problemet vissa tider. En annan åtgärd man kommit fram till, som också verkar mycket tveksam är idén om att spola ut en saltlösning på vissa gator.

Försöket avbröts förra året, då det orsakade halkolyckor – ändå envisas man i år igen!

Expertisen har tydligt klargjort att kommunens val av krossat kalkgrus som halkbekämpning med största sannolikhet är det främsta problemet, kanske det enda helt avgörande.

Inte i något sammanhang har kommunen klargjort en avsikt att förändra kommande års halkbekämpning. Varför lyssnar man inte? Varför tror man att man hellre skall förlita sig på skrivbordsteorier och statistik?

Kommunen bör avsluta sitt kontrakt med leverantören av detta farliga krossgrus. Det får kosta det som krävs, eller är inte kommunmedborgarnas hälsa värd det?

Återgå till vanlig sandningssand, och skapa ett system för återvinning av denna vid vårens sopning, så bör kostnaderna hållas nere. Begränsa också sandningen till när det verkligen behövs. Under senare år har kommunens grusning av Eriksbergsvägen, där jag bor, varit onödig 3 gånger av fyra.

Överväg att inte sanda gång/cykelvägar utanför centrum när bara vanlig snöhalka råder. Uppmana till en renässans för sparken som transportmedel på dessa sträckor.

Skapa en starkare och bredare organisation för att sopa upp utlagd sand. Det är ofattbart att kommunen inte kommit igång med detta till påsk, när i princip alla gator är bara, och i stället fulla med grus.

Och sist men inte minst, mät på minst ett ställe till i stan och sitt inte bara vid skrivbordet och gissa!!

Sten Bredberg

Powered by Labrador CMS