Kärnkraft är inget alternativ!

Satsa på vätgas i kombination med vattenkraft, solenergi och vindkraft.

Vätgasen har under lång tid använts inom industrin i Sverige. Nu är den på allvar på väg även som fordonsbränsle. Fortfarande finns endast en handfull tankstationer men nu går utvecklingen rasande fort. Om ett par år lär vi ha mer än 50 vätgasstationer runt om i landet. Efterfrågan på detta energislag kommer med stor sannolikhet att öka explosionsartat de närmaste åren.

Vätgasen är ett av de renaste energislagen. En personbil, utrustad med bränsleceller tankar 5 kg vätgas på samma tid som man i dag tankar en bensinbil- du kör 50-60 mil på en tank och det enda som kommer ut ur avgasröret är lite vattenånga. När det gäller tyngre transporter, typ tunga lastbilar, järnväg, sjöfart och i synnerhet flyget, finns det, oss veterligt, i dag inga seriösa alternativ till vätgasen. Förutom detta energislag har vi i dag teknik för att rationellt utvinna både sol, vind och vatten som gröna och förnybara energislag.

Ny kärnkraft, inget alternativ

Mot bakgrund av mer än 50 års erfarenhet av kärnkraft, i Sverige, och väl kända risker, är det ofattbart att det 2023 finns en opinion, som talar sig varm för ny kärnkraft. Vi, som har några år på nacken var med på 70-talet, när kärnkraftens vara eller icke vara diskuterades som intensivast. det resulterade i folkomröstningen 1980, i vilken de röstande hade att välja mellan tre olika alternativ, som samtliga innebar en avveckling som slutmål.

Det dröjde endast några år innan världen drabbades av sovjetiska Tjernobyl, som 2011 följdes av tsunamin i japanska Fukushima.

Kärnkraften var farlig när den kom- den är farlig i dag- den kommer att vara farlig i morgon! Nu, när Putins krig i Ukraina pågått i snart 18 månader, går var och varannan av oss omkring och bävar inför risken att den ryske diktatorns upprepade hot om användning av kärnvapen, skall bli verklighet. mot bakgrund av att ”kärnkraft och kärnvapen är Siamesiska tvillingar”, vilket fastslogs av den skarpsynte professorn-Hannes Alfvén redan 1970, frågan är högst relevant.

Förutom kärnkraftens risker, är den också, enligt många experter, ett omöjligt ekonomiskt äventyr.

Klimathotet kräver kloka och snabba lösningar för att ersätta det fossila. Slösa inte bort tiden med att diskutera utopiska och framtidsfientliga lösningar- Satsa på framtidens energi- satsa på vätgas i kombination med vattenkraft, solenergi och vindkraft! .

Hydrogen JH AB

Östersund

Kurt Folkesson Håkan Edlund

Powered by Labrador CMS