Jämtland/Härjedalen och Trøndelag kan visa vägen till starkare nordiskt samarbete

Det finns en stor potential i att bättre knyta samman arbetsmarknad och utbildningsmöjligheter.

Den 23 mars är det Nordens dag. För 61 år sedan, 1962, undertecknade de nordiska länderna Helsingforsavtalet, som lade en grund för ett fördjupat samarbete på olika områden. På en del områden har det nordiska samarbetet gjort viktiga framsteg, men potentialen är mycket större.

Tillsammans blir de nordiska länderna starkare än var för sig. Norden är en stark ekonomisk maktfaktor, de nordiska länderna utgör världens tionde eller elfte ekonomi – med en bruttonationalprodukt i samma storleksordning som Ryssland. En bra grund för en verklig nordisk renässans är att våra länder är handlingskraftiga demokratier. Dags att agera!

Statsministrarna lade för fyra år sedan fast den vackra visionen om att Norden till 2030 – om sju år – ska bli ”världens mest hållbara och integrerade region”. En långtgående målsättning.

Ska detta bli verklighet krävs konkreta åtgärder. Att Norden snart står på samma försvars- och säkerhetspolitiska grund för första gången sedan drottning Margaretas och Kalmarunionens tid bör underlätta. Här i Jämtland Härjedalen kan vi visa vägen för hela Norden genom ett närmare och fördjupat samarbete med grannarna i väster, Trøndelag.

Den nya gemensamma gränskommittén, Fellesrådet, som är under uppbyggnad, blir förhoppningsvis ett kraftfullt redskap. Samarbetsområdena i vår gemensamma region, Nordens Gröna Bälte, är många. Meråkerbanen håller äntligen på att elektrifieras och med snabbare och bättre järnväg knyts vi närmare till varandra, men även vägarna över gränsen behöver rustas.

Det finns också en stor potential i att bättre knyta samman arbetsmarknad och utbildningsmöjligheter. Ett mer omfattande utbyte på miljö-, kultur- och idrottsområdena ligger också nära till hands.

Kanske ett jämt- trönderskt vinter-OS kan bli möjligt?! Jämtland Härjedalen och Trøndelag har till stora delar en gemensam historia, en fördel bör underlätta för att gå i spetsen för en närmare nordisk integration. Från Föreningen Norden vill vi gärna bidra med goda argument.

Låt Nordens dag bli starten för ett ännu mer intensivt arbete för att förverkliga visionen om ”världens mest hållbara och integrerade region”!

Håkan Larsson Ingrid Printz

Anders Sundin

Ole Rönning Kristiansson

Bert-Olof Zackrisson

Alis Veglo Jan Molde Stefan Fax Tenho Mäkelä Föreningen Norden Östersund/Jämtland

Powered by Labrador CMS