Hur tänker ni med att lägga ned Landöns förskola?

Att bo i glesbygd inom Krokoms kommun är verkligen inte på lika villkor.

För att lägga ner en väl fungerande verksamhet med hög kvalitet behövs en genomgående konsekvensanalys som beskriver effekten för barn och familjer samt övriga förskolor. Det finns två pedagoger som så vitt vi förstår står för kontinuitet och trygghet. 

Har det undersökts om det finns intresse från andra orter att placera sina barn i Landön? 

Hur är efterfrågan på förskoleplatser i Tulleråsen?

Hur är beläggningsgraden vid de övriga förskolorna? 

Hur ser lokaler och utemiljö ut? 

Livskvalité? 

 Att bo i glesbygd inom Krokoms kommun är verkligen inte på lika villkor. Det förutsätter att man är bilburen. Har man barn och behov av barnomsorg är det helt nödvändigt för att överhuvudtaget kunna skjutsa och hämta barnen. Det gäller även till fritidsaktiviteter. Det blir många mil i bil. 

Finns det något förslag på att kompensera de föräldrar som måste köra många fler mil till förskolan i händelse av nedläggning i Landön? 

Nerläggning av förskolan i Landön visar än en gång att ”hela kommunen ska leva” bara är på papperet! 

Kommunens slogan 

”VI GÖR PLATS FÖR VÄXTKRAFT” – gäller inom Krokoms kommun men inte för Landön 

Jämtlands Väl Krokom

Ulrika Wassberg, Eva Andersson, Kenneth Nilsson och Åke Ringdahl

Powered by Labrador CMS