Håkan Larsson väljer bort vetenskapen

Vad tråkigt att Håkan Larsson valde bort vetenskapen och framhärdar med felaktiga argument.

Dessvärre finns det en förfärande lång lista på personer, många med fina titlar, som hänvisat till den så kallade Stanfordstudien av Mark Z Jacobson som ett argument mot kärnkraft. Men vetenskap är ingen popularitetstävling. Problemen med Stanfordstudien kvarstår, oavsett hur många kärnkraftsmotståndare som hänvisar till den.

Larsson blandar i sitt svar ihop Stanfordstudien med Jacobsons scenarier om helt förnybara energisystem. Jag har inte nämnt de andra studierna men konstaterar att en del av dem är väldigt intressanta medan andra också är problematiska. Jacobson har dessutom försökt stämma några forskare som kritiserat en av hans studier, ett väldigt ovanligt agerande av en forskare som vill bli tagen på allvar.

Sedan hävdar Larsson att jag förminskar kärnkraftens risker. Det är en konstig anklagelse då hans inlägg handlade om kärnkraftens klimatpåverkan, men självklart kan vi diskutera riskerna. Kärnkraft har vissa speciella risker, men vi är de facto rätt bra på att hantera dem.

Trots riskerna är det ett väldigt säkert kraftslag med få dödsfall och skadade. Om jag får vara fräck nog att åter hänvisa till vetenskapen (FN:s kommitté för strålningsfrågor, UNSCEAR) så är det rimligt att anta att den värsta kärnkraftsolyckan, den i Tjernobyl 1986, kan komma att leda till omkring 4000 strålningsrelaterade dödsfall fram till år 2065.

Det är givetvis fruktansvärt, men i jämförelse dödar fossila kraftslag omkring 10 000 personer varje dag genom de luftföroreningar de orsakar. Dessa dödsfall sker inte genom spektakulära olyckor, utan i maskiner som fungerar helt enligt design.

Jag håller med om att det är viktigt att kunna sin historia. Men det är också viktigt att följa utvecklingen och kunna omvärdera saker. Att få bort vårt fossilberoende i alla steg är en enorm utmaning som inte blir lättare av att utesluta kärnkraft som en del av lösningen. Jag vill inte ta den risken.

Håkan Larsson behöver inte tycka om kärnkraft och får givetvis argumentera emot, men det främjar inte debatten att hänvisa till oseriösa studier och vad diverse kända människor har sagt tidigare.

Mattias Lantz, forskare vid Uppsala universitet och medlem av Analysgruppen (analys.se)

Powered by Labrador CMS