LEDARE

Glöm billig energi – nu är det upp till oss hur dyr den blir

I skrivande stund har vi i elområde tre det hösta elpriset på många år. Det ligger på strax under fyra kronor kilowatt timmen. Med andra ord 20 gånger dyrare än för bara tio dagar sedan.

Olika förhållanden som infaller samtidigt gör att samtliga fyra elområden har ungefär samma höga pris.

Och nu ska vi dessutom tänka på att ovanpå priset tillkommer alla nätavgifter, skatt och moms!

Något att tänka på nu när den nya regeringen vill ha ett enda elområde i vårt land.

Det skulle för vår del innebär mycket högre elpriser samtidigt som man i de södra delarna av landet skulle få marginellt billigare el.

Nu är det inte så lätt att göra ett enda elområde utan det ligger enligt experter minst tio år bort!

Hur som helst kan vi glömma tiderna med billig energi. Hur dyr vi sedan vill ha den bestämmer vi faktiskt själva till stor del.

Med kommuner som utnyttjar sitt veto till att stoppa många vindkraftsatsningar kommer elpriserna fortsätta skjuta i höjden.

Speciellt i södra Sverige där man på många håll försöker stoppa planerade vindkraftsparker till havs.

Vi har ett allt större behov av el, inom inte allt för många år beräknar man att elbehovet fördubblas i Sverige.

Den satsning på kärnkraft som regeringen utlovat ligger långt bort.

Vattenfall ska nu starta en förstudie om möjligheten att bygga två små modulära SMR reaktorer vid Ringhals.

Om det visar sig lönsamt kan det bli möjligt att en första reaktor är i drift i början av 2030-talet!

Det handlar om mindre rektorer som har en effekt på 70-300 MW och som har passiva kylsystem, som kyler sig själva vid en eventuell incident.

I vintras gav Energimyndigheten 99 miljoner kronor till företaget Swedish Modular Reactors för att utveckla en pilotanläggning som ska byggas vid OKG:s anläggning i Oskarshamn.

Med andra ord pratar vi om teknik som fortfarande är på ritbordet!

Fortfarande är det så att snabbaste, enklaste och billigaste sättet att få upp vår elproduktion är att bygga ut vindkraft.

Speciellt havsbaserad vindkraft!

Där har vi också en möjlighet att hålla våra elpriser på en rimlig nivå!

Om vi vill!

Powered by Labrador CMS