Allt som återstår av den gamla spritfabriken är en stor hög tegel och stenkross.

En av länets mest förorenade platser saneras

JÄRPEN (JT) Saneringen av Järpens industriområde har pågått sedan sommaren 2020. Åtgärderna görs för att eliminera akuta och långvariga hälsorisker, minska läckaget av föroreningar i Järpströmmen och göra vattendragets stränder tillgängliga för allmänheten utan risker för människor eller djur.

Publicerad

Industriområdet i Järpen har sedan tidigare pekats ut av Naturvårdsverket som en av Jämtlands giftigaste platser. Redan 2004 tog Åre Kommun på sig att ta fram en handlingsplan för saneringen av föroreningarna som orsakats av den industriverksamhet som bedrivits i området sedan 1880-talet. Bland annat har det handlat om att sanera efter den sulfitfabrik som tidigare funnits på platsen. Vid sulfitfabriken användes svavelkis vid syratillverkningen, vilket genererade så kallad kisaska.

Kisaska är ett avfall från sulfitprocessen som ofta har höga halter av arsenik och tungmetaller. Således har det inom området påträffats förhöjda halter av främst arsenik, kadmium, koppar, bly och zink. Även den intilliggande Järpströmmen, som är en del av Indalsälvens avrinningsområde, har påverkats av föroreningen. I slutet av juni 2019 beviljades Länsstyrelsen i Jämtland 44 miljoner kronor i statsbidrag från Naturvårdsverket för att saneringen ska kunna genomföras.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har tagit på sig att vara huvudman för arbetet. Mellan juli - september 2020 pågick rivningen av den gamla spritfabriken som finns på området. Därefter genomfördes rivning och sanering av det förfallna industrispåret längs en sträcka på ungefär 900 meter. Vid den saneringen omhändertogs knappt 6000 ton kisaska och drygt 200 ton kreosotimpregnerade slipers. Tobias Berglin, projektledare för SGU säger att det faktiska saneringsarbetet för den andra planerade etappen inte inletts än men att en entreprenör har upphandlats och att det som nu sker är förberedelser inför saneringen.

Få tillgång till alla artiklar på Jamtlandstidning.se

Som prenumerant får du obegränsad tillgång till e-tidningen samt nyheter om stort och smått som sker i din närhet.

Du får nyheter som berör dig och din vardag.

När du prenumererar stöder du också utvecklingen av vår tidning och gör att vi kan fortsätta att bevaka din bygd och se till att du nås av erbjudanden från dina lokala företag.

ack för att du prenumererar på Jämtlands Tidning.

Support

Behöver du hjälp att logga in?
Har du frågor?
Ring eller mejla oss så hjälper vi dig!
063-14 58 32
prenumeration@jamtlandstidning.se

Jämtlands Tidning Digital 1 mån

55 kr

Köp nu

24 timmar digitalt för 15 kr.

15 kr

Köp nu

Powered by Labrador CMS