Fakta om införandet av ett elprisområde!

Saila Quicklund (M): Målet om ett elprisområde kommer inte att förverkligas på många års sikt.

Jag får många frågor gällande regeringens uttalande om att Sverige endast kommer att ha 1 elprisområde. 

Fakta: Regeringen och SD vill att Sverige ”på sikt” bara ska ha ett elprisområde, vilket skapat oro hos oss i norra delen av landet (elprisområden , där elpriset är förhållandevis lågt).

Målet om ett elprisområde kommer dock inte att förverkligas på många års sikt, då ett sådant genomförande endast är aktuellt när kärnkraften är utbyggd i södra Sverige.  Tidshorisonten är därmed ca 15-20 år och först då utförs en utredning. 

Balansen mellan elproduktion och elanvändning ska alltså vara i balans, innan 1 elprisområde är aktuellt. Norrland kommer således inte att missgynnas vid en ev justering av våra elprisområden.

Saila Quicklund riksdagsledamot (M). 

Powered by Labrador CMS