En trygg och hoppfull framtid

M: Genom att investera i regional utveckling skapar vi fler jobb och ekonomisk tillväxt.

I en värld som ständigt förändras krävs den politiskt mod för att skapa en framtid som är säker, hoppfull och hälsosam. Det kräver en långsiktigt hållbar regional utveckling och en högkvalitativ vård som är tillgänglig för alla, över hela länet. 

Genom att investera i regional utveckling skapar vi fler jobb och ekonomisk tillväxt, och vi skapar också en mångfald av livliga, kulturellt rika samhällen där människor trivs och känner sig delaktiga. Externa aktörers insatser och engagemang är avgörande för att skapa dynamik och kraft i den regionala utvecklingen. Det är grunden för att kunna utveckla vår välfärd. 

Vi prioriterar hållbarhet samtidigt som vi främjar teknologiska framsteg som öppnar dörrar till nya möjligheter. Hälsocentraler av hög kvalitet ska finnas i hela länet, och vi ska använda innovativ teknik som gör det möjligt för oss att få kompletterande vård och rådgivning digitalt så vi kan lägga mer resurser för de som behöver ha tillgång till kunnig personal för sina hälsobehov. 

Tandvård handlar inte bara om att upprätthålla god tandhälsa, det handlar om rätten till ett leende och att förebygga sjukdom. Det innebär rätten till friska tänder från början av livet och möjligheten att bevara sitt leende livet ut. 

 Samhällen behöver ett rikt förenings- och kulturliv. Konst, idrott, musik, teater, litteratur och alla former av fysisk och psykisk kreativitet ska inte bara vara för de privilegierade, utan för alla att njuta av. Idrott och kultur binder oss samman som invånare och bygger ett tryggare samhälle där alla är inkluderade. 

 Kollektivtrafiken är inte bara ett transportmedel, utan en livsnerv som förbinder och håller ihop vårt län, öppnar nya möjligheter för arbete, utbildning, fritidsaktiviteter och minskar miljöpåverkan. Det ska vara prisvärt och enkelt att välja kollektivtrafiken, där alla kan lita på att de bekvämt når sina destinationer i tid. 

Kollektivtrafiken ska även framöver vara en del i hur vi bygger upp vår civila beredskap och förmåga att klara oss om säkerheten i vårt närområde försämras. 

 Vi tror på varje människas inneboende kraft att ta ansvar för sig själv och sin omgivning. Vi vet att vår personal är nyckeln till att allt detta och deras förmåga att ta ansvar för att utveckla våra verksamheter och de ekonomiska förutsättningarna ska inte underskattas. 

 Tillsammans kan vi göra detta till verklighet och skapa ett bättre Jämtland och Härjedalen för oss själva och kommande generationer. För det krävs politiskt mod, politiska prioriteringar och politiskt ledarskap. 

Det är kärnan i Moderaternas och Centerpartiets regionplan och budget för 2025. 

Moderaterna i Region Jämtland Härjedalen Centerpartiet i Region Jämtland Härjedalen 

 

 

Powered by Labrador CMS