LEDARE

Det finns länder som tar till vara ukrainarnas kompetens

Varför gör inte vi det?

Enligt Migrationsverket har 49 000 ukrainare fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Av dem var ungefär 40 000 inskrivna i mottagningssystemet när man öppnade möjligheten att få sitt uppehållstillstånd förlängt.

När tiden för att förlänga löpte ut i lördags hade bara 33 000 skickat in ansökan.

Det här tyder på att många ukrainare har sökt sig till andra länder eller till och med återvänt till hemlandet.

Jag skrev redan i en ledare för några veckor sedan att vi kastar bort en möjlighet att få utbildad arbetskraft till olika bristyrken.

Att en ukrainsk tandläkare ska jobba som sömmerska på Woolpower är naturligtvis ett slöseri med hennes kompetens.

Flyktingar från Ukraina har inte rätt till svenskundervisning, SFI.

Enligt Sveriges Radio erbjuder idag 39 kommuner i Sverige SFI till ukrainska flyktingar, Östersund är en av dessa.

En tysk studie visar att av de ukrainare som flytt till Tyskland har 72 procent en akademisk examen.

I Tyskland jagar näringslivet ukrainska flyktingar. För att använda sig av deras kompetens!

Tyska järnvägarna, Deutsche Bahn började i mars i fjol. En månad efter krigsutbrottet erbjuda språkutbildning, rådgivning och psykologisk hjälp till ukrainska flyktingar.

Idag har 4000 ukrainare utnyttjat företagets olika erbjudanden.

Många utbildas idag till lokförare, bantekniker, signaltekniker eller rälsläggare.

Några har redan fått jobb!

Tyska myndigheter samarbetar, inte minst lokalt och det erbjuds olika språk och integrationskurser till nyanlända där de sedan så fort som möjligt slussas ut på arbetsmarknaden.

Regeringen visar även i denna fråga en oroväckande passivitet.

Det finns massor att göra ganska lätt för att underlätta för de ukrainska flyktingarna att komma in i samhället.

Börja med att ge alla rätt till SFI.

Sedan bör det rimligen gå att sätta tandläkare, läkare, veterinärer, sjuksköterskor och andra bristyrken i praktik på dessa arbetsplatser.

Så fort man behärskar språket bör man kunna praktisera på en arbetsplats liknande den man lämnat i hemlandet. Samtidigt som man studerar och validerar sin examen.

Det hela är en fråga om att vilja lägga ned lite energi på att lösa en fråga som rätt skött ger utveckling i vårt land och hjälp till Ukraina.

Fel skött skapar vi nya framtida problem.

Men inte heller detta löses med att twittra och hålla presskonferenser.

Powered by Labrador CMS