Centralisering av Fjällgymnasiet oroar

Fel att ansöka om inträde i Jämtlands Gymnasium. 

 Bergs kommuns och Jämtlands gymnasieförbunds (JGY) utredning rekommenderar ansökan om inträde i JGY. Som föräldrar till elever vid Fjällgymnasiets NIU-utbildning i Svenstavik oroas vi av att rekommendationen baseras på en utredning som inte beaktar de potentiellt mycket negativa följder som ett inträde skulle kunna ha för den största enskilda målgruppen vid gymnasieskolan, NIU-eleverna. 

Detta trots att utredningen konstaterar att NIU är en förutsättning för den gymnasiala verksamheten och central för Berg kommuns tillväxtprogram.

Drygt 50% av eleverna på Fjällgymnasiet är NIU-elever inom alpin- och längdskidåkning och skolan har på kort tid utvecklats till ett av de mest framstående och populära skidgymnasierna i Sverige. Här finns åkare som presterar i topp nationellt och internationellt. Söktrycket till skolan har varit högt de senaste åren, en konsekvens av ett väl fungerande system som gynnar såväl idrottslig som akademisk satsning. 

Grunden i Fjällgymnasiets framgång ligger i ett nära och flexibelt samarbete mellan ledning, ämneslärare, heltidsmentorer, specialidrottslärare (skidtränare) och föräldrar. Att bli antagen till Fjällgymnasiet innebär inträde i ett upplägg där idrott och utbildning är helt integrerade på ett unikt sätt. 

Sakliga skäl till inträde saknas Utredningen visar att Fjällgymnasiet har förutsättningar att individanpassa undervisningen och ge varje elev rätt stöd. Elever väljer Fjällgymnasiet för att ha en mindre skola med tätare lärarkontakt. Trots fler lägerdagar och tränarstödda tävlingar, klarar eleverna vid Fjällgymnasiet examen i paritet med skolorna inom JGY.

De tyngst vägande skälen för att inkludera Fjällgymnasiet i JGY tycks vara möjligheter till stordriftsfördelar och centralisering, bättre förutsättningar till kompetensutveckling samt ett starkare huvudmannaskap. 

Samtidigt konstaterar utredningen att: 

  • Bergs kommun bedriver kostnadseffektiva utbildningar med god kvalitet. Ett inträde kan inte motiveras av ekonomiska eller kvalitetsmässiga skäl. 

  • Det föreligger många oklarheter i vad ett inträde skulle innebära för medarbetare och elever. 

  • Det är svårt att förutse om man kan fortsätta med den individanpassning och periodisering som idag är den lilla skolans fördel. 

  • Ett medlemskap kan påverka NIU-tränarnas arbetstid och organisering och därmed elevernas idrottsutbildning. 

  • Ett befintligt samverkansavtal mellan Bergs kommun och JGY låter elever söka fritt till alla program som JGY erbjuder. Att fler elever skulle välja Fjällgymnasiet efter ett inträde är inte sannolikt.

  • Kostnader för centrala stabsfunktioner som HR, ekonomi, elevhälsa och IT-stöd förväntas öka i det korta perspektivet.

  • Den viktiga lokala elevhälsan påverkas negativt av en påtvingad omorganisation. 

Gynna småskalighet Småskaligheten hos Fjällgymnasiet är ett starkt skäl till att man lyckats skapa en högkvalitativ skola i alla avseenden. Entusiasmen och drivkraften som skapar denna unika verksamhet bygger på att man kan fatta lokala beslut.

Med nuvarande utredning som grund finns inte tillräckligt starka motiv för att gå vidare med en ansökan om inträde i JGY. Centralstyrning och minskad möjlighet till påverkan av lärare och tränare missgynnar ett unikt och framgångsrikt koncept. Vi uppmanar politikerna i Bergs kommun att ta dessa perspektiv i beaktande och avstyra eller, som minst, utreda ett eventuellt inträde ytterligare. 

Föräldrar och åkare, NIU alpint vid Fjällgymnasiet Svenstavik genom Annika Billberg

Powered by Labrador CMS