Centerpartiet: vilka kämpar för landsbygden?

Centerpartiet har verkat för landsbygdens villkor sedan vi grundades för över 110 år sedan. När vi under valåret såg fler partier profilera sig i landsbygdsfrågan konstaterade vi att det var ett något yrvaket men likväl välkommet engagemang.

I alla år har Centerpartiet i varje beslut och i varje budget drivit på för landsbygden. Under de senaste 20 åren har vi fått med oss M, KD och L i Alliansregeringarna och med S och MP i Januariavtalet och därför kunnat stärka bönders konkurrenskraft och göra vardagen i gles- och landsbygderna enklare. Vi har varit den avgörande kraften för att säkerställa de gröna näringarnas förutsättningar och för att man ska kunna bo och leva i hela landet.

Det bästa för Sverige vore om vi blev fler som blev landsbygdens röst som tillsammans kunde genomföra de reformer och tillskjuta de resurser som behövs. Vi borde brett göra upp om de lagar och regleringar som skulle möjliggöra landsbygdsutveckling och ge småföretagen bättre villkor. Som skulle skapa förutsättningar för en bättre vård och skola, polisnärvaro, infrastruktur och bredband även i de glesbefolkade delarna av landet.

När partiledarna för SD, M, KD och L klev in på Tidö slott lämnades valrörelsens förslag och hjärtlandsvurm vid dörren. Ingenstans i regeringsunderlagets överenskommelse finns de stora satsningarna på Sveriges gles- och landsbygder som vi kunde höra om i valrörelsen. Inget om strandskydd. Inget om vägar. Inget om att stärka jord- och skogsbruk. Inget om att stärka offentlig service. Reduktionsplikten, grundbulten i svensk bioekonomi och en förutsättning för att nå klimatmålen, slaktas. De stora utfästelserna om sänkt bensin- och dieselpris har visat sig bara bli sänkningar om några ören. Elprisstödet som skulle gälla retroaktivt från 1 augusti dröjer och hela landets befolkning omfattas inte av det stöd som regeringen nyligen presenterade.

Nu är valet över. Och då är landsbygden tydligen inte viktig längre, i alla fall inte i Tidöavtalet. Underrubriken till Tidöavtalet är ”Överenskommelse för Sverige”. Men SD, M, KD och L har inte fyllt avtalet med den politik som hade behövts för att få hela Sverige att utvecklas och leva. Centerpartiet kommer som aktiv opposition att fortsätta kämpa för landsbygdens villkor. I varje budget kommer vi lägga förslag på de reformer och resurser som behövs för att hela landet ska leva.

Annie Lööf (C), partiledare Daniel Bäckström (C), landsbygdspolitisk talesperson Hanna Wagenius (C) Jämtland

Powered by Labrador CMS