Organiserad prostatatestning genomförs stegvis

LÄNET (JT) I dagarna kommer alla män i länet som är 50 och 56 år gamla att få ett erbjudande om testning i brevlådan.

Publicerad

Erbjudandet gäller PSA-prov som är ett enkelt blodprov som visar värdet av prostataspecifikt antigen. Om förhöjda värden konstateras erbjuds ytterligare undersökning.

– Det här har redan införts i en del andra regioner, och syftet är ytterst att rädda liv. OPT ger goda möjligheter att i ett tidigt skede upptäcka allvarlig prostatacancer, innan sjukdomen sprids och blir obotlig, säger Mia Ajax som är cancersamordnare i Region Jämtland Härjedalen.

På sikt är det meningen att samtliga män som är 50 år och uppåt ska erbjudas denna form av testning, efter de som är 50 och 56 är det de som är 62 år som kommer i tur under hösten 2023. Förutom att rädda liv beräknas även vårdkostnaderna att minska med denna åtgärd, men PSA-prov är inte okontroversiellt.

Att lämna ett sådant prov kan leda till behandling av prostatacancer i onödan. En del tumörer växer långsamt och kommer aldrig att utvecklas till en allvarlig sjukdom, samtidigt som behandlingen kan påverka livskvaliteten negativt. Det går inte att med säkerhet säga hur det kommer att utvecklas i förväg.

– Därför är det väldigt viktigt att alla som får erbjudandet noga tar del av den bifogade informationen som förklarar för- och nackdelarna med PSA-prov. I slutänden är det upp till den enskilda individen att tacka ja eller nej till erbjudandet, säger Maud Berg, som är kontaktsjuksköterska för prostatacancer hos urologmottagningen på Östersunds sjukhus.

Powered by Labrador CMS