Bräcke kommun kommer att slå ihop två förvaltningar. Foto: Simon Gunnholt.
Bräcke kommun kommer att slå ihop två förvaltningar. Foto: Simon Gunnholt.

Två förvaltningar blir en i Bräcke kommun

BRÄCKE (JT) Bräcke kommun förbereder just nu för att slå ihop två förvaltningar. Men inte för att spara pengar.

Publicerad

Det är den sociala avdelningen samt vård- och omsorgsavdelningen som kommer att slås ihop till en.

– Vi har kommit ganska långt i arbetet så det är på gång, säger Johan Loock (M), ordförande i vård- och omsorgsutskottet.

Det ligger nära till hands att tro att beslutet har ekonomiska motiv. Johan Loock säger att så inte är fallet.

– Nej, det är inte en omorganisation utifrån ekonomin, men vi är ganska övertygade om att det kommer att leda till ett bättre arbetsflöde. Det gäller hela kedjan med biståndsbedömningar till LSS.

I dag är Pär Robert Liljefjäll chef för den sociala avdelningen medan Håkan Litzell är tillförordnad chef för vård- och omsorgsavdelningen.

Kommer det även i fortsättningen att vara två chefer?

– Nej, det kommer att bli en socialchef och en biträdande avdelningschef, säger Johan Loock.

Vård- och omsorgsavdelningen dras som JT tidigare har skrivit med stora ekonomiska bekymmer och ser i detta nu ut att gå mot ett underskott med över 8 miljoner kronor 2022. Samtidigt har tre chefer slutat på kort tid.

Bättre ser det ut inom den sociala avdelningen, där bland annat kostnaderna för försörjningsstöd har minskat i år jämfört med 2021.

– Kostnaderna har blivit en trekvartsmiljon lägre. Det har varit en trend och beror på flera orsaker, bland annat att avdelningen har gjort ett bra jobb, säger Henrik Kvist, ekonomichef.

Powered by Labrador CMS