Bevara huset på Hantverksgatan 21 

Vi i Jämtlands Väl Bräcke ser Bräcke kommuns invånare först i alla lägen, och vi vill utveckla kommunen gemensamt med kommunens invånare.

Det vi ser just nu är att utvecklingen går i motsatt riktning mot den väg vi tycker är den rätta. 

Ett av de ärenden som engagerar många just nu är Hantverkargatan 21, där ortsbor och många företagare engagerar sig för att bevara en av Bräckes centrala byggnader. Där bildades en grupp för att få köpa huset, renovera och göra bostadsrätter. 

Den politiska ledningen sa att de inte skulle sälja huset ens för 5 miljoner kronor! 

Det har också framkommit en hel del felaktigheter i samband med att inte sälja huset. 

En del av de felaktigheterna är: 

Att det inte blir ett underskott vid rivning kring avskrivningar. I det fallet är det ingen skillnad om det rivs eller säljs. 

Att huset behöver stambyte och nya fönster. Stammen är relinead och fönstren är bytta till energifönster. 

 Att vid en försäljning kommer huset att fyllas med social dumpning. Köparna vill bygga bostadsrätter. 

Vi i Jämtlands Väl Bräcke motsätter oss en rivning av Hantverkargatan 21. 

I vår verklighet skapas inte inflyttning via rivningar. 

I vår verklighet skapas Härekomomi genom Härproduktion!

Jämtlands Väl Bräcke

Christer Olsson

Håkan Olsson 

Ingela Widén 

Majvor Sundström 

Bo A Svensson 

Solgerd Eurenius

 

Powered by Labrador CMS