Om några år kanske utsikten över Oviken ser helt annorlunda ut.

Gruvbolag gör hydrologisk undersökning i Oviken – vill visa att Storsjön inte berörs

OVIKEN (JT) En gruvbrytning vid Storsjön är troligtvis närmare än de flesta tror, det säger Anders Olof Öhlén, naturgeolog och utredare på Bergs kommun. Men farorna är många, sedimentbassänger som kan brista, urlakning ur resthögar och oxidering. Eller sjukdomsframkallande damm i luft och på åkrar.

Publicerad Senast uppdaterad
Naturgeolog och utredare på Bergs kommun, Anders Olof Öhlén beskriver de risker som kommer med en gruvbrytning.

– Alunskiffer ligger där syret inte kommer åt, när man rör upp det och maler ner det blir ytan som syret kan oxidera mycket större. Då blir det oxider i stället som oftast är vattenlösliga, förklarar Anders Olov

Hur blir det med luften?

– Det är dammet som framför allt är farlig. Det gäller inte minst vanadin som visat sig vara farligt för luftvägar. Det kommer att komma in i grödor.

När de bryter blir det damm?

– Ja, från brytning och transporter, det är ofrånkomligt.

Kommer det gå att bo här?

– Nog kan vi bo här, men det kommer att bli vissa sjukdomar som ökar. Luftvägar och njursjukdomar till exempel. Någon strålning blir det inte, men däremot om man får in dammet i lungorna, speciellt barn och gravida, då blir det samma problem som med radon.

Anders Olof tror att det är svårt att stoppa en gruva.

Bolagen arbetar nu för fullt med förberedning för en gruvbrytning.

– I höst görs en hydrologisk undersökning av området för att visa att det inte är någon fara för vattnet i Storsjön. De har insett att det är det vi är oroliga för.

Vem gör den?

– Det är bolagen själv, det är en förberedelse inför deras ansökan som de har sagt ska komma nästa år. Vi ska komma ihåg det att när det gäller vår mark är visserligen fyndet väldigt stort, men det har fortfarande en låg halt. Det innebär att det blir otroligt mycket restmaterial. Enorma mängder som bara kommer att ligga här och laka ur. Det är inte bara uran och vanadin. Alunskiffer innehåller mycket tungmetaller, det är som att räkna upp halva periodiska systemet. Det där kommer att laka ur i olika grad.

Du med din kunskap, tror du på att det inte kommer att bli någon skada i Storsjön?

– Nej, jag tror inte på det. Men de kommer säkert att visa med väldigt starka argument, understödda av diverse auktoriteter att det inte är någon fara.

Kan de gå runt uranbrytningsförbudet genom att söka tillstånd för brytning av bla vanadin i stället?

– Man har sagt nu att man kommer att starta brytning ändå, man räknar kallt med att kunna lägga upp uranet i förvar så länge. Det är ju egentligen bara värre.

Anders Olof menar att de undersökningstillstånd som kommit sista året inte behövs.

– Området är så väl undersökt så nu är nästa steg att bryta. De driver på hårt, det är inget snack om saken, de kommer att ansöka om brytning.Powered by Labrador CMS