Även vänskapskorruption är just – korruption

Såväl den positiva som den negativa vänskapskorruptionen är samhällsskadlig.

Nyligen kunde vi läsa att Sverige faller i Transparency Internationals Korruptionsindex (CPI - Corruption Perception Index). Civilminister Erik Slottner uttalade sig i Svenska Dagbladet den 1 februari och tyckte att det var ”Oroande”. Jag tror inte på Slottner. 

Den 3 april meddelade Institutet mot mutor (IMM) att svenska mutbrottsåtal har nästan tredubblats på tre år. Det är naturligtvis endast toppen av ett isberg. 

Det finns olika typer av korruption. Att typen som rör pengar och/eller värdefulla förmåner av olika slag förekommer är kanske inte så märkligt med tanke på hur pengar och status blivit så centralt i Sverige på bekostnad av solidariteten i samhället. Vänskapskorruption är en annan typ av korruption som är svårare att komma åt och där den som är visselblåsare har en tendens att råka värst ut, se exempelvis ledaren i Svenska Dagbladet den 17 januari: ”Vägrade att titta bort – då fick han gå”. 

Nu kan vi läsa om landshövdingen i Stockholms län som anställt två av sina vänner den ene med 90 000 kr i månadslön och den andra med drygt 80 000 kr, typiskt exempel på vänskapskorruption. Samtidigt har landshövdingen sett till att köpa ut näst högsta chefen för mer än 2 miljoner kronor. Lätt att tänka sig att chefen haft synpunkter på rekryteringarna. Eftersom den utköpta anställts av Regeringen så får man väl anta att de även där är med på noterna. Något för landshövdingens make att skämta om! 

Att vänskapskorruption förekommer även i Jämtland är nog ingen överraskning för någon. Det är överraskande hur många som känner varandra på chefsnivå i de offentliga samhällsorganen, eller så är det inte särskilt överraskande. Ett sätt att ta sig fram är naturligtvis via alla olika ordnar som verkar mer eller mindre i det fördolda. 

Det finns emellertid en annan typ av vänskapskorruption som är mindre känd, den negativa, det vill säga att någon hindrar en annan person i rekryteringar eller i andra sammanhang inte för att personen är olämplig utan för att man helt enkelt av någon anledning hyser agg mot personen. 

Inte alltför länge sedan förekom en sådan negativ vänskapskorruption i en verksamhet i Jämtland vilken ligger direkt under Regeringskansliet. Ärendet prövades i tingsrätt (inte Östersunds) varvid tingsrätten trots att bevisningen bekräftade de omständigheter som åberopades av den förfördelade, inte ansåg att det förelåg något fel. De högre domstolarna ville inte pröva saken och eftersom domstolarna i Sverige inte behöver ange varför prövningstillstånd inte beviljas så kan man bara gissa. Min gissning är att svenska domare tycker att det är OK med negativ vänskapskorruption i den offentliga verksamheten. 

Såväl den positiva som den negativa vänskapskorruptionen är samhällsskadlig och det är uppenbart att inte bara svenska domare utan även Regeringskansliet och därmed Regeringen står bakom sådan korruption varför min slutsats blir: Jag tror inte på dig civilminister Erik Slottner! 

Mats El Kott 

 

Powered by Labrador CMS