Angående ambulanssituationen i Hede-Vemdalen

Att det är lättare att rekrytera till Vemdalen duger i vårt tycke inte som argument.

Hede Företagargrupp har följt den debatt som framförts i media angående ambulansen i Hede. 

Detta med uppgifter som man flera gånger undrar var de kommer ifrån och om det verkligen stämmer. Enligt den senaste informationen som vi tagit del av har någon/några tagit beslutet att redan nu i december avveckla stationen i Hede och den ska flyttas till Vemdalen. Detta till en station som långt ifrån är anpassad för verksamheten. Vad finns det för syfte med att flytta personal från en station, som nyligen renoverats, med godkända utrymmen, samt vilorum till ett provisorium som långt ifrån är anpassade till verksamheten? 

En ständigt återkommande förklaring är att det är svårt att rekrytera personal till Hede. ”Det är lättare att få folk till Vemdalen” är något som upprepats återkommande. Vår fråga, hur vet man det? Att man jämför med intresset att bemanna ”vinterbilen” är ointressant då det av naturliga själ finns personal som med glädje kan tänka sig någon månad i soligt vinterväder till fjälls. Det är en helt annan sak att rekrytera personal som kan tänka sig jobba heltid, oavsett om det gäller Hede eller Vemdalen. Det finns många frågor om detta, men har man egentligen räknat med alla förutsättningar? En konsekvensanalys bör göras där allt ska redovisas. Det gäller dock viktiga vårdinsatser för hela Härjedalen. Både Sveg och även västra delen av Härjedalen täcks idag upp av Hede ambulansen. Oavsett hur vi räknar är det snabbare och kortare sträcka för Hede att avlasta Funäsdalen när den ambulansen har farit i väg till Östersunds sjukhus. 

Dessutom har det kommit fram att den tidigare ”vinterbilen” som varit placerad i Vemdalen nu ska utgå från Östersund? Risken är oroväckande stor att den kommer att ha svårt att hinna med Vemdalsområdet i den omfattning som tidigare. 

I det daglagda schemat för tillfället så ska det vara ordinarie styrka i Hede nattetid. På dagtid tar personal från Östersund över som åker på arbetstid till Vemdalen. Enligt schemat kommer det att vara obemannat 1 timme på morgonen samt 2,5 timma på kvällen. Alltså 3,5 timme per dygn utan ambulans i området. 

Ekonomi? Oavsett om man anser att bord och pinnstolar räcker som personalutrymme i Vemdalen så krävs en nybyggnation där. För något år sedan var den budgeterad till 10 miljoner kronor. Detta i samma veva som regionen har bra och ändamålsdugliga lokaler vid Fjällhälsan Hede där man just nu investerar i upprustning av helikopterplattan. En investering som inte heller rimmar så bra då Region J/H väntas gå minus närmare 300 miljoner 2023. 

Vi i Hede företagargrupp är naturligtvis oroliga och fundersamma. Att det är lättare att rekrytera till Vemdalen duger i vårt tycke inte som argument. Det finns andra lösningar att få personal till svårrekryterade arbetsplatser, men, som i detta fall, flytta till Vemdalen är ett beslut som vi måste ifrågasätta. Både ekonomiskt, invånarnas samt ur vårdens bästa. 

 

  • Stämmer det att ambulansverksamheten flyttar från Hede till Vemdalen redan 1 dec 2023? 

  • Förklara orsaken? Har man undersökt om det finns intresse att jobba heltid i Vemdalen? 

  • Är det vettigt att vara utan ambulans i 3,5 timmar per dygn, enligt det nu gjorda schemat? 

  • Arbetsmiljö, borde inte nattpersonal ha tillgång till sängplats? 

  • Varför inte låta befintlig personal använda stationen i Hede, och personal från Östersund använda Vemdalens brandstation? 

  • Har Fjällhälsan i Hede, enligt er, någon betydelse i ambulansverksamheten? 

  • Vi har ett ålderdomshem i Hede. Är det ingenting som man bör ta hänsyn till? 

Slutligen så har vi förståelse för att det är problematiskt med nya EU-regler om vilotider med mera. Men vi tror inte på att en ny ambulansstation är lösningen på de problemet. 

 Styrelsen Hede Företagargrupp 

Powered by Labrador CMS