Undersköterska – en skyddad yrkestitel

Den första juli blev undersköterska en skyddad yrkestitel i Sverige, det har den moderatledda regeringen beslutat.

Förändringen innebär att kvaliteten stärks och kompetensen säkras inom äldreomsorgen, samtidigt som statusen höjs för det viktiga yrket undersköterska.

Från och med första juli är det ett krav att den som är fast omsorgskontakt i hemtjänsten är undersköterska. Detta innebär att den enskilde omsorgskontakten har god inblick på den enskilde patienten vilket medför att paritentsäkerheten förstärks.

Förändringarna innebär även att det blir en extra trygghet för såväl äldre personer som för anhöriga. Detta då undersköterskor är de som har en nära relation till äldre i vardagen och ansvarar för vården och omsorgen. Genom förändringen blir det tydligare vilken kompetens som en undersköterska ska inneha, vilket underlättar planeringen och fördelningen i arbetet.

Hela hälso- och sjukvården står inför utmaningar gällande kompetensförsörjningen. Skyddad yrkestitel för undersköterskor är en viktig reform för att stärka kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården.

Titeln ger möjlighet till att renodla arbetsuppgifter och ansvar efter kompetens, vilket blir ett viktigt steg till ökad trygghet och säkerhet. Att utvärdera yrkets status är också viktigt för att behålla befintlig personal och för att kunna attrahera och motivera fler att utbilda sig till undersköterska.

Att undersköterska nu är en skyddad yrkestitel är en av många åtgärder som den moderatledda regeringen vidtagit för att stärka kvaliteten inom äldreomsorgen. Detta är en viktig reform för att upprätthålla kompetensen och höja attraktiviteten så att fler söker sig till yrket.

Saila Quicklund, Riksdagsledamot (M) Jämtland, Gruppledare för Moderaterna i arbetsmarknadsutskottet

Powered by Labrador CMS