Ta seniorerna på allvar!

Val på söndag – och tyvärr finns tendenser att se över axeln på oss åldersrika.

På söndag går Sverige till val. Bland väljarna finns ungefär 2,3 miljoner svenskar som är över 65 år, i Jämtland Härjedalen omkring 30 000. Tyvärr finns tendenser att se över axeln på oss åldersrika. Det vill vi ändra på. Vi vill städa undan all åldersdiskriminering, ålderism, så att seniorerna tas på allvar.

Vi lever idag allt längre och många är friska och aktiva långt upp i åren. Därför måste det vara möjligt att jobba och driva företag för de äldre som vill och kan. Samtidigt är det viktigt såväl med en aktiv fritid som en bra, nära vård och omsorg. Sverige ska vara ett av världens bästa länder att åldras i.

För samhället är det viktig att ta vara på seniorernas erfarenhet och kunskap. Många vill också arbeta även efter pensionsålderns inträde och därför är det viktigt att behålla de lägre arbetsgivaravgifterna för äldre.

Grundtrygghet är viktig. Vi anser därför att pensionärerna med lägst inkomst ska ges bättre förutsättningar att leva på sin pension. Det är frågor som Centerpartiet länge har drivit i olika förhandlingar.

Steg i rätt riktning är därför att garantipensionerna från augusti höjdes med 1000 kronor och bostadstillägget upp till 300 kronor. De här frågorna måste drivas vidare framöver. Fler bostäder anpassade till äldre seniorer, hemtrevliga trygghetsboenden och särskilda boenden behövs i kommunerna.

Äldres trygghet måste tas på allvar. Det är förfärligt att det idag finns ligor, brottslingar, som lurar äldre på besparingar och värdesaker. Därför krävs ökade resurser till polisen och att straffen för den vardagsbrottslighet som riktas mot äldre skärps. Behovet av vård och omsorg ökar med högre ålder även om många seniorer är pigga och aktiva. En nära och tillgänglig vård med fast läkarkontakt är mycket viktig.

Vi ser gärna att alla 70-åringar erbjuds hälsosamtal på den vårdcentral man är listad, vilket är fallet i Skåne, snarast förverkligas även i Jämtland Härjedalen. För att möjliggöra detta vill vi att fler läkare och sjuksköterskor får utbildning i geriatrik, sjukdomar som hör ihop med åldrandet.

Att motverka ofrivillig ensamhet – vilket kan leda till psykisk ohälsa – är viktigt. Därför vill vi se fler öppna mötesplatser och tillgängliga kulturaktiviteter runt om i länet. Här har de ideella föreningarna en viktig roll.

Vi vill även understryka att kommunerna bör erbjuda äldre hjälp att komma in i den digitala världen, en digital fixartjänst.

Vi konstaterar att Centerpartiet, med vårt nätverk i spetsen, är ganska ensamt bland partierna om att aktivt driva äldrefrågorna. Såväl nationellt som regionalt har vi tagit fram seniormanifest för att aktivt driva äldrefrågorna.

För dig som vill medverka till att ge seniorerna, de åldersrika, ett aktivt och rikt liv är därför Centerpartiet ett gott val på söndag! Det är dags att ta seniorerna på allvar!

Berit Johansson, Berg Eva Simonsson, Berg Lena Åkerlind, Bräcke Harriet Andersson, Ragunda Leif Haglund, Östersund Inger Jonsson, Östersund Tommy Lennartsson, Krokom Britt Larsson, Krokom Håkan Larsson, Krokom (C)eniornätverket Jämtland Härjedalen

Powered by Labrador CMS