LEDARE

Svindyr el eller kanske ingen alls

För ett halvår sedan skrev jag att valet skulle handla om plånboksfrågor. Så rätt jag fick!

Just nu håller de olika partierna på att bjuda över varandra när det gäller att kompensera hushållen för ökade elpriser.

Att frågan blivit akut beror på kriget i Ukraina men!

Priserna hade haft helt annan nivå om samma politiker sett till att bygga ut stamnätet mellan syd och norr och sett till att vindkraften byggts ut i den grad som behövts.

Den vindkraft som stoppats och stoppas runt om i landet av kommunerna.

Den kraftkälla som en majoritet experter är överens om är det snabbaste och billigaste sättet att förse landet med elenergi.

Vi har ett klimatläge i syd och mellaneuropa med galopperande vattenbrist.

Vi har över 30 grader långt upp över Sverige.

I Frankrike, Italien, Spanien och Portugal pågår enorma skogsbränder.

Kommuner i de sydligaste delarna av vårt land inför bevattningsförbud och enskilda brunnar torkar ut.

I Europa är vattennivån i floder och sjöar den lägsta på många år!

Franska kärnkraftverk kör på lägre effekt eftersom kylvattnet är för varmt.

Vi kommer ihåg sommaren 2018 med enorma bränder och torka även här!

Vad händer om det scenariot upprepas år efter år i vårt län?

Vi börjar nu se konsekvenserna av vår brist på klimattänkande, inte minst politiskt.

Intressant är att våra stora företag själva börjar ställa om sin produktion och verksamhet.

Här jobbar man nu aktivt mot en fossilfri grön omställning.

Det är en fråga om överlevnad!

Samtidigt som våra politiker inte ens kommer i närheten av att besluta om de åtgärder som behövs.

Nästan sämst i klassen är Miljöpartiet, i en tid när det börjar stå klart för även de mest förhärdade klimatförnekarna att klockan närmar sig fem i 12.

Då misslyckas man totalt med att förklara sin politik!?

I övriga Europa är de gröna partierna stora och viktiga röster i politiken.

Här har de närmast etablerat sig som de som står med dumstrut i hörnet!

I många av landets kommuner ställer man inte ens upp.

I en tid när miljöfrågorna är viktigare än någonsin och många unga är mer engagerade i frågan än kanske någonsin tidigare, då lyckas man inte engagera?

Landets hushåll behöver energi till vettiga priser

Landets industri behöver energi och en prissättning som gör att de kan planera verksamheten och koncentrera sig på att utvecklas.

Vi är i en situation där man på allvar börjar diskutera möjligheterna att ransonera el under vintern, att stänga ned delar av elnätet i södra Sverige.

Vi bor i ett av landets glesast befolkade län. I ett av Europas glesast befolkade länder!

Utifrån de premisserna känns en eller flera vindkraftparker i närområdet som ett överkomligt problem!

Powered by Labrador CMS