LEDARE

Strömsund en kämpande kommun – med utvecklingspotential

Finns ett otroligt livaktigt näringsliv i kommunen.

Det här numret av Jämtlands Tidning går ut till samtliga hushåll i Strömsund. 

Vi är den enda tidningen med en lokalredaktion i kommunen och med en lokal reporter på plats. 

Vi har hela tiden en omfattande rapportering från vad som händer i kommunen. 

Vi har många prenumeranter i Strömsund men vill naturligtvis ha fler. 

Fler prenumeranter ger underlag till ännu bättre bevakning! 

Det här gäller naturligtvis inte bara Strömsund. 

Det ser likadant ut i resten av länet. JT är den lokaltidning som har flest lokalredaktioner i länets kommuner. 

Jag växte upp i Strömsund och Flata har naturligtvis en stor plats i mitt hjärta. 

Kommunen kämpar som många andra med minskande befolkning, allt fler äldre och låga födelsetal. 

Men det finns ljuspunkter, trots den smäll Attacuskonkursen gav hela kommunen så finns det ett otroligt livaktigt näringsliv i kommunen. 

Allt från driftiga enmansföretag till stora börsnoterade bolag som engcon. 

Det finns en stor spännvidd i företagandet, det produceras allt från whisky och ost till plogar och skoterkläder. 

Däremellan finns massor med små och medelstora turistföretagare. 

Företagarna är motorn i kommunen och för att de ska frodas behöver även all kringservice fungera med barnomsorg och skolor. 

Kommunen är som alla kommuner i länet stor till ytan och men med för få innevånare. 

Det jobbar kommunen aktivt med sedan många år. Med blandat resultat. 

Ett grepp är att arbeta med att skapa attraktiva strandnära tomter tillsammans med det lokala näringslivet. 

Det behövs ett fortsatt långsiktigt aktivt arbete för att vända trenden inte bara i Strömsund. 

Men det viktiga är att politiken, tjänstemännen, näringsliv och föreningslivet samarbetar och drar åt samma håll. 

När det gäller besparingar på skolan bör man noggrant överväga i samspråk med det lokala näringslivet vad det får för långsiktig effekt på möjligheterna för företagen att behålla arbetskraft, rekrytera och utvecklas. 

För det finns en stor utvecklingspotential i Strömsunds kommun och sifforna går att vända. 

Vi kommer i alla fall att bevaka utvecklingen i kommunen, på plats! 

Ta en digital helårsprenumeration för endast 600 kr och följ det som händer i Strömsund i Jämtlands Tidning. 

Ni prenumeranter som ännu inte skaffat inlog till vår web, gör det! Annars missar ni vår E-tidning på tisdagar och därmed hälften av veckans nyheter. Ladda också gärna ned vår app får ni nyheterna i mobilen samma sekund de läggs ut kontinuerligt dygnet runt alla dagar! 

Kontakta prenumeration@jamtlandstidning.se eller ring 063-145832 

 

 

Powered by Labrador CMS